Hantering av bagage som valts ut för genomsökning

Enkel och effektiv hantering av bagage med utrustning för bagagelyft.

Lifting baggage at airport terminal

Upphämtning av incheckat bagage

På flygplatser skiljs misstänkt bagage från detekteringssystemet för sprängämnen till ett CBRA-rum (genomsökningsrum för incheckat bagage) och ska lyftas och flyttas från en inkommande transportör till en inspektionsstation. Efter genomsökning tar säkerhetspersonalen bagaget till den utgående transportören. Före TAWIs lyfthjälpmedel för CBRA-rum utfördes detta arbete manuellt, vilket orsakade personskador och innebar lägre produktivitet.

CBRA-rum är ofta unika för varje flygplats. Begränsad takhöjd, trånga utrymmen och arbete vid pelare kräver mycket flexibla lyftsystem. TAWI specialutrustade vakuumlyftar för CBRA-rum gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i trånga utrymmen samtidigt som skador undviks och produktiviteten ökar.

Bagagehantering på kryssningsfartyg

Bagage som ska ombord på kryssningsfartyg undersöks och kontrolleras av säkerhetsskäl. Efter en bagageröntgen måste den säkerhetsansvarige överföra bagaget till den utgående transportören. Innan TAWIs lyfthjälpmedel för bagagehantering fanns utfördes detta arbete manuellt, vilket resulterade i skador och lägre produktivitet.

 

TAWI specialutvecklade vakuumlyftar för bagagehantering gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i slutna utrymmen samtidigt som du undviker personskador och håller produktiviteten uppe.

Våra lösningar för bagagelyft i CBRA-rum gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i trånga utrymmen samtidigt som arbetsrelaterade skador undviks och produktiviteten bibehålls.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top