Privacyverklaring

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle rechtspersonen binnen TAWI en Piab Group en legt uit hoe we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen gebruiken wanneer we onze website gebruiken of via andere kanalen met ons communiceren.

Welke informatie verzamelen we over u?

We verzamelen informatie over u wanneer u zich bij ons registreert, een bestelling plaatst voor producten of diensten of verzendgegevens verstrekt. We verzamelen informatie wanneer u een contactformulier indient, zich aanmeldt voor een evenement of nieuwsbrief of een asset downloadt van onze website. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig enquêtes inwerkt, feedback geeft of solliciteert naar een baan. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies. We kunnen ook contactgegevens verzamelen over beursbezoeken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We slaan business-to-business contacten (klanten, distributeurs of andere contactpersonen) op 10 jaar na het laatste contact of wanneer de persoon vraagt om te worden verwijderd. Om te verzoeken om te worden verwijderd uit onze administratie, neemt u contact op met privacyofficer@piab.com Voor sollicitanten en werknemers worden uw persoonlijke gegevens bewaard voor een periode van 2 jaar (Zweedse AVG wet) of in sommige omstandigheden 7 jaar (boekhouding) na de laatste transactie.

Wie heeft toegang tot de informatie over jou?

Alleen geautoriseerde Piab/TAWI medewerkers en distributeurs hebben toegang tot persoonlijke informatie. Geautoriseerde IT-medewerkers kunnen apparatuur, systemen en netwerkverkeer controleren en bewaken op beveiligings-, nalevings- en onderhoudsdoeleinden. Voor sollicitanten en medewerkers hebben HR en geautoriseerde manager toegang tot en kunnen persoonsgegevens verwerken.

Hoe zullen we de informatie over u gebruiken?

We gebruiken de informatie over u om uw bestelling te verwerken, uw account te beheren en om u informatie te e-mailen over andere producten en diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen ook informatie gebruiken die via de website is verzameld om uw herhaalde bezoeken aan onze website te personaliseren. We kunnen uw informatie overdragen aan andere divisies binnen de Piab Group zodat zij u hun producten en diensten kunnen aanbieden. We zullen uw informatie alleen delen voor marketingdoeleinden binnen de Piab Group en onze distributeurs.
Voor sollicitanten en werknemers omvatten de gegevens die wij bewaren uw sollicitatieformulier en referenties, uw arbeidsovereenkomst en eventuele wijzigingen daarop; correspondentie met of over u, bijvoorbeeld een brief aan u over loonsverhoging of, op uw verzoek, een brief aan uw hypotheekverstrekker waarin uw salaris wordt bevestigd; informatie die nodig is voor salaris-, uitkeringen- en onkostendoeleinden; contactgegevens en contactgegevens voor noodgevallen; registratie van vakantie, ziekte en ander verzuim; informatie die nodig is voor het toezicht op gelijke kansen; en dossiers met betrekking tot uw loopbaangeschiedenis, zoals opleidingsdossiers, beoordelingen, andere prestatiemetingen en, indien van toepassing, disciplinaire dossiers en klachtendossiers.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

In sommige situaties kunnen Piab en TAWI persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EES. In deze situaties zullen Piab en TAWI de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten, bijvoorbeeld door de ontvangende partij te verplichten uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
Met name klantgegevens (B2B) worden verzameld en opgeslagen in de centrale IT-systemen Salesforce en Pardot. Database bevindt zich in de VS (Dallas en Phoenix). Voor werknemers hebben we veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder een IT-beveiligingsbeleid en instructies voor het opslaan van HR-records om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Marketing

We willen u graag informatie sturen over producten en diensten van ons en andere bedrijven in onze groep die voor u interessant kunnen zijn op basis van legitiem belang. Als u geen marketinginformatie of materiaal wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden wanneer u maar wilt. U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden of om uw informatie aan andere leden van de Piab Group te geven. Als u niet langer wilt worden benaderd voor marketingdoeleinden, neem dan contact op met privacyofficer@piab.com.

Toegang krijgen tot uw gegevens of deze corrigeren

U hebt het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Als u een kopie van sommige of al uw persoonlijke gegevens wilt, kunt u ons een e-mail sturen of schrijven op het onderstaande adres. Voor uw veiligheid en privacy moeten we ervoor zorgen wie de informatie vraagt en waarheen we de informatie moeten sturen door om inloggegevens te vragen. We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en up-to-date is. U kunt ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, te corrigeren of te verwijderen. U heeft te allen tijde het recht om al uw gegevens uit onze administratie te laten verwijderen. Neem contact op met privacyofficer@piab.com om uw gegevens te laten verwijderen.

Cookies

Zie TAWI Cookiebeleid hier.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de TAWI-website. Wanneer u links naar andere websites volgt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We herzien ons privacybeleid regelmatig en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2021.

Hoe kan u contact met ons opnemen?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit privacybeleid of de informatie die we over u hebben: privacyofficer@piab.com

Of

Piab AB
Privacy Officer
Box 4501
SE-183 04 Täby
Sweden
Phone: +46 8 630 25 00

Go to the top