Van manueel tillen naar machinegestuurd tillen in de farmaceutische en chemische sector

Ergonomische material handling zorgt niet alleen voor minder werkgerelateerd letsel en een betere gezondheid en veiligheid voor het personeel, maar kan ook de algehele productiviteit en doeltreffendheid vergroten. In de farmaceutische en chemische context is veilige material handling cruciaal. Ook moet aan de behoeften van cleanrooms en ATEX-zones worden voldaan.

Waarom spreken we tegelijk over de farmaceutische en chemische sector? Hoewel de fabricageomgevingen enorm van elkaar verschillen omdat farmaceutica ontzettend schoon en hygiënisch is en chemie eerder ruw en vuil, is de problematiek omtrent de material handling vaak haast identiek.

Een van de meest frequente ergonomische problemen in farmaceutische en chemische fabricage is het manueel tillen van lasten.

Voorbeelden van veelvoorkomende tilproblemen in de farmaceutische en chemische sector zijn:

  • Het laden en ledigen van zakken
  • Het tillen en vervoeren van vaten
  • Het tillen en vervoeren van containers en rollen

Ergonomie biedt verschillende oplossingen aan om problemen met het tillen van materiaal in te perken of te schrappen en een van de voornaamste oplossingen zijn ondersteunde hefsystemen.

Productieve voordelen van ergonomische material handling

Machinegestuurd tillen leidt doorgaans tot minder werkgerelateerd letsel en betere gezondheid voor de werknemers. Een ander voordeel van verbeterde ergonomie is dat ook de efficiëntie en productiviteit kunnen toenemen wanneer het ontwerp van de werkomgeving wordt verbeterd.

Voornaamste productieve voordelen van ergonomische material handling:

  • Daling van het aantal ongevallen en letsels
  • Optimalisatie van methoden en tijdsduur
  • Verhoogde productiviteit 
  • Verbeterde kwaliteit (minder fouten)
  • Daling van de kosten
  • Voordelen voor de werknemers, zoals een betere gezondheid en levenskwaliteit
  • Verhoogde motivatie en concentratie

Ondersteunde hefsystemen vereisen meestal de hulp of begeleiding van een werknemer om de lading van het vertrekpunt naar het eindpunt te brengen. Bepaalde hefhulpmiddelen kunnen volledig worden ingewerkt in de structuur van de werkomgeving (bijvoorbeeld vacuümhefsystemen, takels). Andere hulpmiddelen zijn draagbaar of mobiel (bijvoorbeeld hefwagens, mobiele kranen).Man die vaten tilt met tilhulpmiddelen

In de farmaceutische en chemische context draait het om het veilig tillen van materialen. Artikelen moeten behoedzaam worden verplaatst en getild, maar wel in een goed tempo. Een ander belangrijk element waarbij moet worden stilgestaan is de naleving van de richtlijnen voor ATEX en voor roestvrijstalen systemen, zodat de hygiënevoorschriften in acht worden genomen.

gerelateerde inhoud

Woman manually lifting three boxes in sensitive environment

Gevaarlijke handmatige handelingen (risicobeoordeling + preventie)

Werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA’s) veroorzaakt door het handmatig tillen behoren tot de meest gemelde oorzaken van verloren of verzuim werktijd. Door een risicobeoordeling op uw werkplek uit te voeren, kunnen actieve preventiemaatregelen worden genomen om MSA’s te voorkomen. Ergonomische tilsystemen kunnen helpen letsel te voorkomen en de productiviteit van de medewerkers te verbeteren. Het gebruik van deze type tilsystemen is vaak kosteneffectief en kan extra voordelen bieden naast het verminderen van de risico’s bij het handmatig tillen

Lees meer

Heeft u meer informatie nodig? Neem hier contact met ons op

Neem met ons contact op en we helpen u graag. Heeft u snel een antwoord nodig, bel ons dan direct op 0492-523705

Neem contact met ons op

Go to the top