Hoe u de gezondheid en veiligheid op het werk kunt verbeteren door slim tillen

Gezondheid en veiligheid op de werkplek zijn belangrijk om duurzame arbeidsomstandigheden te halen. Arbeidsongeschiktheid en -ongevallen komen in veel industrieën nog steeds vaak voor, en de kosten ervan in termen van menselijk lijden en economische gevolgen blijven aanzienlijk.

Het bevorderen van gezondheid en veiligheid op het werk om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren is belangrijk, niet alleen om het welzijn van de medewerkers te waarborgen, maar ook om de productiviteit positief te beïnvloeden. Gezonde werknemers zijn gemotiveerder, hebben meer werkplezier en dragen bij aan kwalitatief betere producten en diensten. En daarmee ook de algehele kwaliteit van leven voor mens en samenleving.

Begin met preventie

Stel langetermijndoelstellingen vast om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. Door ernaar te streven de oorzaken van gevaren in de werkomgeving tot een minimum te beperken, kunt u bijdragen aan het verlagen van de kosten van werkgerelateerd letsel en ziekte, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verhogen van de productiviteit.

Veel factoren zijn van invloed op de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Ergonomie, stress en chemische gevaren zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen. Op al deze gebieden zijn er regels waar werkgevers zich aan moeten houden. Dit artikel richt zich op ergonomie, waaronder het aanpassen van taken en werkstromen aan mensen om het risico op ongevallen en slechte gezondheid te minimaliseren. Het duurzaam plannen en organiseren van werk is belangrijk voor succesvolle preventie van gevaren op de werkplek.

Aangezien er zich beroepsrisico’s voordoen op de werkplek, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werkomgeving gezond en veilig is. Dit omvat het voorkomen en beschermen van medewerkers tegen beroepsrisico’s. Educatie over risicopreventie en training over hoe taken op een veilige manier moeten worden uitgevoerd, zijn essentiële componenten voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek.

Identificeer en begrijp risico’s op uw werkplek

Over het algemeen rapporteren kleine werkplekken meer werkgerelateerd letsel dan grote. Het lijkt erop dat het percentage ernstig letsel op kleine werkplekken (gedefinieerd als die met minder dan 50 werknemers) twee keer zo hoog is als op grote werkplekken (gedefinieerd als die met meer dan 200 werknemers).

Ongeacht de grootte van het bedrijf is er een sterk verband tussen arbeidsomstandigheden en musculoskeletale aandoeningen (MSD’s). MSD’s komen in de meeste industrieën voor en ontstaan vaak in verband met handmatige handelingen zoals zwaar tillen, herhalende taken, ongemakkelijke, inspannende en stressvolle werkhoudingen en bewegingen.

Vrouwelijke medewerker die een groot pakket draagt en op een vorkheftruck zet    Mannelijke medewerker in voedselfabriek die een zak leegt in een mixer

Handmatig hanteren verwijst in de eerste plaats naar de handenarbeid van tillen, dragen, slepen of trekken. Dit omvat ook taken zoals het verplaatsen van goederen van en naar schappen, het sorteren en palletiseren van pakketten, het handmatig bijvullen van mixers en machines met grondstoffen en nog veel meer. Bij zware handmatige handelingen bestaat het risico van overbelasting van de rug, schouders en armen van de medewerker. Dit is vooral riskant wanneer het hanteren wordt gecombineerd met een slechte werkhouding.

De huidige kennis benadrukt drie aspecten als de belangrijkste voor het voorkomen van rugletsel:
1. Vermijd waar mogelijk zwaar tillen (of gebruik technische hulpmiddelen zoals: vacuümheffers of hefwagens)
2. Houd de last dicht bij het lichaam
3. Vermijd tegelijkertijd tillen en draaien

Het menselijk lichaam is gebouwd voor beweging en het dragen van lasten, en gedijt er zelfs op zolang er variatie is in belasting en bewegingen en de mogelijkheid om te herstellen. Als dezelfde bewegingen of het dragen vaak of langdurig worden herhaald, is de kans op herstel beperkt en neemt de kans op ziekte of ongevallen toe.

Wat is een risicovolle belasting? (Nee, we hebben het niet over explosieven)

Belastingen met een hoog risico of belasting die de gezondheid in gevaar brengen, omvatten zware belastingen, herhaalde belastingen, eenzijdige belastingen en statisch spierwerk. De belastingdosering is een maatstaf die vaak wordt gebruikt om het risico op een slechte gezondheid of letsel in te schatten. De belastingdosering is een combinatie van de volgende werkfactoren:

  • hoeveel (intensiteit)
  • hoe vaak (frequentie)
  • hoelang (duur)

Een hoge belastingdosering is vaak een risicovolle belasting, maar zelfs lage belastingdoseringen kunnen negatieve gezondheidseffecten hebben, vooral wanneer het werk herhalend is. Herhalend werk houdt in dat de werknemer een groot deel van de werkdag een of enkele taken (met soortgelijke bewegingen) steeds opnieuw uitvoert. De taak is gewoonlijk slechts een onderdeel van een uitgebreidere werkstroom en wordt vaak in een hoog tempo uitgevoerd.

Mannelijke medewerker die een grote zware jutezak op zijn schouder draagt

Voortdurende herhaling van dezelfde bewegingen geeft aanleiding tot een gelijkmatige, constante belasting. Het te hanteren object hoeft nauwelijks iets te wegen, omdat het eigen gewicht van de armen voldoende is om spieren en gewrichten ongunstig te belasten. Het gevolg op de lange termijn kan het geleidelijk ontstaan van letsel die veel tijd nodig heeft om te genezen. Eenmaal het letsel opgelopen, krijgen we vaak dezelfde pijn terug als we worden blootgesteld aan vergelijkbare belastingen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de werkgever?

Werkgevers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de werkplek en het uit te voeren werk ergonomisch goed is ingedeeld. Om preventieve maatregelen te nemen, moet de werkgever de arbeidsomstandigheden onderzoeken en een risicobeoordeling maken. Hier is een handige gids over hoe u een risicobeoordeling op uw werkplek kunt uitvoeren.

Wanneer een werknemer letsel oploopt door acute overbelasting, of een beroepsziekte krijgt door langdurige overbelasting, moet de werkgever actie ondernemen. Hoe eerder actie wordt ondernomen, hoe makkelijker het voor de werknemer is om weer aan het werk te gaan.

Werkgevers moeten beoordelen of belastingen, afzonderlijk of in combinatie, het risico kunnen lopen om MSA te veroorzaken. Risico’s moeten worden beoordeeld op basis van de duur, frequentie en intensiteit van de belasting (zoals hierboven vermeld). Bovendien moet de werkgever de werkplek zodanig ontwerpen dat het risico op MSD’s bij het handmatig hanteren van lasten tot een minimum wordt beperkt.

Het nemen van preventieve maatregelen omvat zowel organisatorische processen als de implementatie van tilhulpmiddelen zoals vacuümheffers en hefwagens om te voorkomen dat werknemers lasten handmatig moeten hanteren.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de werknemer?

Werknemers hebben ook verantwoordelijkheden. Aandacht hebben voor risico’s in de werkomgeving en deze melden aan de werkgever is een verplichting. Ter voorkoming van risico’s op ongevallen en aandoeningen moet de werknemer ook hulpmiddelen en beschermingsmiddelen gebruiken conform de instructies van de werkgever over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Het gebruik van hefapparatuur van TAWI als preventieve maatregel

Zoals eerder vermeld, moeten handmatige handelingen en zwaar tillen worden vermeden om letsel en ongevallen op de werkplek te voorkomen. Soms is het vermijden van handmatige handelingen door het reorganiseren van de specifieke taak niet mogelijk en moet de werkgever naar alternatieve oplossingen kijken. Hefhulpmiddelen, waaronder mobiele en stationaire vacuümheffers, hefwagens en takels zijn enkele voorbeelden van apparatuur die u niet alleen helpen het risico op letsel te minimaliseren, maar dragen vaak ook bij aan een hogere productiviteit.

De combinatie van verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek EN verhoogde productiviteit zorgt voor een duurzame toekomst voor uw bedrijf. Dit is wat we bij TAWI, u willen helpen bereiken. Onze slimme hefapparatuur is ontworpen om uw werkstroom te optimaliseren, of het nu gaat om productie, distributie of logistiek.

“We gebruiken verschillende heffers van TAWI in onze productielijnen, ze zijn gebruiksvriendelijk en hebben een hoge bedrijfszekerheid. De heffers zijn ook ergonomisch ontworpen, waardoor het aantal werkgerelateerd letsel is verminderd”, Gustaf Henrysson, productie-ingenieur, Aritco, Zweden.

“De apparatuur is gebruiksvriendelijk en het laden van dozen en vaten op pallets gaat zowel snel als ergonomisch met behulp van de vacuümheffers”, Matthijs van der Geest, logistiek medewerker bij Brouwerij Jopen, Nederland.

Mannelijke medewerker die dozen van transportband naar pallet tilt met een mobiele vacuümheffer  Jopen brouwerij, Nederland

Slimme hefapparatuur in de praktijk

Bij RPC Superfos in Denemarken worden 24/7 grote hoeveelheden verpakkingsproducten geproduceerd en verpakt op pallets. Aan het einde van de processtroom worden de afgewerkte producten verpakt in grote kartonnen dozen en op pallets geplaatst. Werknemers stapelen deze dozen tot 2,6 meter hoog op pallets, waarbij ze vaak boven schouderhoogte tillen. Dit soort herhalende en zware hefbewegingen hebben op de lange termijn invloed op het lichaam en kunnen vaak leiden tot werkgerelateerd letsel.

Ongeveer 20 jaar geleden besloot RPC Superfos te investeren in hun eerste vacuümheffers van TAWI, met geweldige resultaten. “Met onze vacuümheffers verkleinen we het risico op werkgerelateerd letsel op de lange termijn. Bovendien zijn onze werknemers blij dat we een oplossing hebben gevonden die rekening houdt met hun gezondheid en welzijn”, Henning Frederiksen, projectmanager, RPC Superfos in Randers, Denemarken.

doos boven schouderhoogte tillen met vacuümheffer met flexibele handgreep

De vacuümheffers worden dag en nacht gebruikt door de verpakkers. Alle nieuwe werknemers leren hoe ze de heffers moeten bedienen als onderdeel van hun initiële opleiding. “Zonder hen zouden we de handmatige hefwerkzaamheden niet aankunnen”, Susan Betzer, verpakkingsmedewerker bij RPC Superfos in Randers, Denemarken.

Ondersteuning nodig?

Heeft u handmatige afhandelingstaken die niet kunnen worden geëlimineerd? Met tientallen jaren ervaring om onze klanten te helpen op een duurzame manier goederen op te tillen en te verplaatsen, kunnen we u begeleiden naar de beste oplossing voor uw bedrijf. We kunnen u helpen de gezondheid en veiligheid op uw werkplek te waarborgen, zonder de productiviteit te verstoren. Neem contact op om een gratis locatiebezoek of productdemonstratie in te plannen.

gerelateerde inhoud

Operator manually lifting a box and executing one of the 5 most common manual handling tasks in a warehouse

Manual Handling : de 5 meest voorkomende taken

Manual handling is een veelvoorkomende en noodzakelijke taak in magazijnen en distributiecentra. Het omvat het fysiek verplaatsing van materialen, inclusief het optillen, laten zakken, duwen, trekken en verplaatsen van voorwerpen zonder gebruik te maken van machines. Hoewel het handmatige hanteren van lasten een noodzakelijk onderdeel van het werk is, kan het ook een bron van letsel en ongemak zijn. Om het risico op letsel te minimaliseren en de efficiëntie van het handmatige transport van materialen te maximaliseren, is het essentieel om de juiste technieken en apparatuur te gebruiken. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico's die gepaard gaan met manual handling om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om veilig en gezond te blijven. In dit artikel nemen we daarom de meest voorkomende handmatige werkzaamheden in magazijnen met u door.

Lees meer

Heeft u meer informatie nodig? Neem hier contact met ons op

Neem met ons contact op en we helpen u graag. Heeft u snel een antwoord nodig, bel ons dan direct op 0492-523705

Neem contact met ons op

Go to the top