Lentorahdin käsittely

Rahdin liikuttelu kuormalavojen ja/tai konttien välillä nopeasti ja tehokkaasti TAWI:n lentokentille suunnitelluilla nostoratkaisuilla.
Lifting baggage at airport terminal

Lentorahdin lastaamista ja purkamista lentokentillä

Lentorahtia kuljetetaan ympäri maailmaa rahtikoneissa, jotka on yleensä lastattu lastausyksiköillä tai konteilla ja rahtilavoilla. Ennen rahdin lastaamista lentokoneeseen rahti täytyy lajitella ja lastata lastausyksikköön. Tähän työhön sisältyy myös lentorahdin siirtäminen kuormalavojen ja avokonttien välillä.  Lentokoneen purkamisen jälkeen rahti täytyy purkaa lastausyksiköistä sopivantyyppisillä kuormakuljettimilla, joita käytetään seuraavaan kuljetukseen lentokentällä. Tämä lastaaminen, purkaminen ja lajittelu suoritetaan usein käsin, mikä aiheuttaa toistuvasta työstä syntyviä rasitusvammoja, mistä seuraa huonompi tuottavuus ja paljon sairauspoissaoloja. 

Turvallista erittäin nopeaa laatikkojen nostamista lentokentillä

TAWI on kehittänyt lentorahtia varten nopeatemponostamiseen käytettäviä järjestelmiä, joilla lentorahtiterminaalien käsittelyongelmia voidaan ratkaista. Ratkaisut painottuvat työntekijöiden tyytyväisyyden lisäämiseen, tuottavuuteen sekä työperäisten rasitusvammojen vähentämiseen. Samalla pyritään myös saamaan rahdille aiheutuneiden vaurioiden määrä minimiin. TAWI:n ergonomisia lentorahdin nostoratkaisuja käytetään eri käyttökohteissa: 
  1. rahdin siirtäminen lavatyyppisten lastausyksikköjen (PAG, PYB jne.) tai avokonttityyppisten lastausyksikköjen (AKH, AAX) välillä.
  2. lastattaessa tai purettaessa suuren kontin tyyppisiä lastausyksiköitä (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD).
  3. Erikoistuneiden lentorahtiratkaisujen lisäksi TAWI:lla on myös ratkaisuja pakettikuljetukseen, joita voidaan luonnollisesti ottaa käyttöön myös lentorahdin käsittelyssä. Näitä ovat esimerkiksi ratkaisutkonttien ja perävaunujen lastin purkamiseensamoin kuin ratkaisut saapuvien tai lähtevien pakettien lajitteluun ja lastaamiseen kuormalavoille. 

TAWI:n lentorahdille suunnitellun nostolaitteiston edut yrityksellenne

Tuloksia ovat ergonomiset nostoratkaisut lentorahdille lentokentillä; nämä ratkaisut voivat lisätä tuottavuutta ja silti minimoida työperäiset toistuvasta rasituksesta aiheutuvat vammat.
Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös