man using vacuum lifting trolley in starting point in production for the materials coming from a warehouse and entering the area of ​​work.

Lääketuotteiden käsittely

On tärkeää varmistaa turvallinen käsin tehty käsittely sekä vähentää prosessointiin kuluvaa aikaa puhdastiloissa. TAWI-laitteistolla voidaan pienentää tuotantokuluja sekä parantaa työntekijöiden turvallisuutta välttäen samalla kontaminaation riski.
lifting drums with vacuum lifter in cleanroom environment

Turvallista käsittelyä lääketuotteiden valmistuksessa

Lääketuotteiden valmistus on arka prosessi, johon sisältyy vaikuttavien farmaseuttisten aineiden sekä raaka-aineiden tarkkaa käsittelyä, eivätkä nämä aineet saa kontaminoitua millään tavalla. Turvallisen ympäristön varmistamiseksi tuotantoprosessit tapahtuvat usein suojatuissa puhdastiloissa. Puhdastilat on suunniteltu siten, että niissä esiintyvien hiukkasten, kuten pölyn, ilmalevinteisten eliöiden tai höyrystyneiden hiukkasten määrä voidaan pitää äärimmäisen pienenä. Jokaisen puhdastilassa käytettävän laitteen tulee olla suunniteltu niin, että se saastuttaa ilmaa mahdollisimman vähän ja on helppo puhdistaa.

Pyydä neuvoja heti

TAWI:lla on valikoimassa useita puhdastiloissa käytettäviksi suunniteltuja työvälineitä lääketuotteiden käsittelyn optimoimiseksi sekä työntekijöiden vapauttamiseksi raskaasta ja usein toistuvasta manuaalisesta käsittelystä. Valikoimaan kuuluu esimerkiksi nostokärryjä, jotka voivat sekä nostaa että kuljettaa useimpia tavaralajeja, kuten säkkejä, keloja ja tynnyreitä. TAWI:lla on myös laaja valikoima erityisesti puhdastilakäyttöön suunniteltuja alipainenostotarvikkeita. Kaikki tuotteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne on suunniteltu puhdistettavaksi helposti.
TAWI-työvälineillä henkilöstö voi helposti siirtää raskaita ja kömpelöitä säkkejä, nostaa niitä ilman fyysisiä ponnisteluja sekä tyhjentää niitä sekoittimiin turvallisella ja ergonomisella tavalla. Tynnyreitä voidaan poimia, siirtää, nostaa sekä kääntää tai kallistaa niin paljon kuin tarvitaan ilman käsittelyhenkilöstölle aiheutuvaa fyysistä rasitusta. Ihanteellisen puhtauden varmistamiseksi TAWI suosittelee alipainenostovälineiden kiinnittämistä ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin, omaan laitokseenne mittatilauksena suunniteltuihin TAWI-nosturijärjestelmiin. TAWI:lla on myös täydellisiä nostojärjestelmiä alueille, joilla on räjähdysvaara.
handling drum in cleanroom with lifting trolley

Omaan prosessiinne tehtyjä työkaluja

TAWI-on toimittanut turvallisia ja ergonomisia käsittelylaitteita lääketeollisuuteen jo vuosikymmenten ajan. TAWI:lla on perinpohjainen ymmärrys lääketuotteiden valmistuksen prosesseista, ja yhtiö onkin kehittänyt juuri lääketeollisuuden tarpeisiin soveltuvia käsittelyvälineitä. TAWI räätälöi usein ratkaisuja erittäin spesifisiä prosesseja varten – tällä varmistetaan, että jokaisella asiakkaalla on käytettävissään parhaat prosesseja ja toimintatehoa optimoivat työvälineet, tiukoista turvallisuusvaatimuksista tinkimättä.
Katso TAWI:n farmasian alan prosesseihin tarkoitettuja tuotteita
Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös