lifting sack when filling and weighing in chemical industry

Täyttö ja punnitus

TAWI:n vakiotuotevalikoiman erityismuokkauksilla ja -määrityksillä – esimerkiksi TAWI:n ATEX-järjestelmät sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteet – voidaan siirtää ja käsitellä kaikkein herkimpiä ja helpoimmin särkyviä pakkauksia turvallisesti, varmasti ja tehokkaasti.
emptying drum into hopper using vacuum lifter

Prosessi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Kemiallisia ainesosia tai komponentteja täytettäessä tai punnittaessa on ehdottoman tärkeää, että mikään ei vaaranna pakkausta tai prosessia luoden kontaminaation vaaran. Yritettäessä lisätä tehokkuutta prosessin tässä vaiheessa vähentämällä manuaalista nostamista ja käsittelyä on ehdottoman tärkeää, että nostolaitteisto ei vaurioita tai muuten vaaranna tuotteen tai pakkauksen eheyttä sekä poistaa samalla rasitussairauksien riski.

Ota yhteyttä

Ei kontaminaatiota

TAWI-ratkaisut voivat toimia erittäin turvallisen ja tarkan täyttämisen sekä painonhallinnan järjestelmän kulmakivenä ylläpitäen korkeimpia mahdollisia hygieniastandardeja sekä pölyn kontrollointia. Samalla ratkaisut varmistavat tuotteen parhaan mahdollisen leviämisen estämisen sekä kaikkien arvokkaiden, vaarallisten tai vaikeasti käsiteltävien kemiallisten tuotteiden käsittelyn tehokkuuden. TAWI:n alipaineella toimivissa nostojärjestelmissä on laaja valikoima yksilöitävissä olevia vaihtoehtoja. Ne soveltuvat sekä tynnyreille että säkeille tai pusseille, ja ne on suunniteltu erittäin tarkoiksi, helppokäyttöisiksi sekä mahdollisimman joustaviksi. TAWI-ratkaisut voivat nostaa, kannatella, kääntää, kallistaa ja pyörittää raaka-ainesäiliöitä ja -pakkauksia – tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen tehokkuuden, turvallisuuden ja helppouden.

Turvallisuutta ihmisille ja tuotteelle

Noston aiheuttama rasitus, räjähdykset ja tuotteen kontaminaatio eivät ole ainoita riskejä. Vahingot tai vääränlainen käsittely voi saada kemikaalit vuotamaan ympäristöön – niin tehtaaseen kuin sen ulkopuolellekin. Tällä voi olla huomattavia seurauksia yrityksen toiminnalle – aina henkilöstön sairastumisista brändin luottamuksen menettämiseen ja paljon muuhun. TAWI:n puhdastiloille suunnitelluilla nostolaitteilla käyttäjät voivat nostaa kaikenlaisia kuormia, jopa paperisäkkejä tai -säiliöitä, turvallisesti ja varmasti, varmistaen työympäristön – ja sitä ympäröivän maailman – olevan niin riskitön kuin mahdollista.
lifting bags of chemicals

Riskien eliminointia ennen kuin niitä ilmaantuu

TAWI:n alipaineella toimivat nostoratkaisut kemianteollisuudelle ovat saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuina. Ne on suunniteltu erityisesti puhdastiloissa ja muissa kontrolloiduissa ympäristöissä käytettäviksi. TAWI:n ergonomiset rakenteet suojaavat käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla ja lisäävät tuotannon tehokkuutta. TAWI:n moduulijärjestelmien avulla varsinainen pumppulaite voidaan sijoittaa toiseen paikkaan. Tämä on tärkeää ilmataskua käyttävässä toiminnassa, ja varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden ja kontrollin kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. TAWI:n puhdastiloille tarkoitetuissa nostolaitteistoissa on hygieeninen ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne. Ne ovat toimiva, optimoitu ja kustannustehokas puhdastilojen nostoratkaisu kaikille kontrolloiduille ympäristöille, joissa hygienia, käsittelyn turvallisuus, ajantasaiset hyvät valmistustavat sekä optimaalinen ergonominen tehokkuus ovat ehdottoman tärkeitä.
Katso TAWI:n kemikaalien käsittelyyn tarkoitettuja tuotteita
Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös