Tietosuojailmoitus

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia TAWI:in ja Piab-konserniin kuuluvia oikeushenkilöitä. Siinä selitetään käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen käyttö verkkosivustoa käytettäessä tai asioitaessa yhtiöidemme kanssa muiden kanavien kautta.

Mitä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään rekisteröitymisen ja tuote- tai palvelutilausten yhteydessä sekä toimitustietoja annettaessa. Tietoja kerätään, kun käyttäjä lähettää yhteydenottolomakkeen, rekisteröityy johonkin tapahtumaan, tilaa uutiskirjeen tai lataa jotain verkkosivustolta. Tietoja kerätään myös käyttäjän vapaaehtoisesti vastatessa kyselyihin, antaessa palautetta tai hakiessa työpaikkaa. Verkkosivuston käyttötietoja kerätään myös evästeiden avulla. Yhteystietoja saatetaan kerätä myös messukäynneillä.  

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja (asiakkaat, jakelijat tai muut yhteyshenkilöt) säilytetään kymmenen vuotta viimeisestä yhteydenottokerrasta tai siihen asti, kun kyseinen henkilö pyytää poistamista. Pyynnöt rekistereistä poistamiseen voi lähettää kirjoittamalla osoitteeseen privacyofficer@piab.com. Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta (Ruotsin syrjintälainsäädäntö) tai joissain olosuhteissa seitsemän vuotta (kirjanpito) viimeisen asiointikerran jälkeen.  

Kellä on pääsy käyttäjää koskeviin tietoihin?

Ainoastaan valtuutetuilla Piab-/TAWI-työntekijöillä ja jakelijoilla on pääsy henkilötietoihin. Valtuutettu tietotekniikkahenkilöstö saattaa tarkastaa ja valvoa laitteistoa, järjestelmiä ja verkkoliikennettä tietoturva-, vaatimustenmukaisuus- ja kunnossapitosyistä. Jos kyseessä on työnhakija tai työntekijä, henkilöstöhallinnolla ja valtuutetulla esimiehellä on pääsy henkilötietoihin ja he voivat käsitellä niitä.  

Miten käyttäjää koskevia tietoja käytetään?

Käyttäjää koskevia tietoja käytetään hänen tilauksensa käsittelyyn ja hänen tilinsä hallinnointiin. Lisäksi tietoja käytetään lähetettäessä tietoja tuotteista tai palveluista, joiden yhtiö uskoo olevan käyttäjästä kiinnostavia. Verkkosivustolta kerättyjä tietoja käytetään myös käyttäjän toistuvien verkkosivustovierailujen yksilöintiin. Käyttäjän tietoja saatetaan siirtää Piab-konsernin toisille yksiköille, jotta ne voivat tarjota käyttäjälle tuotteitaan ja palveluitaan. Käyttäjän tietoja luovutetaan markkinointitarkoituksessa ainoastaan Piab-konsernin sisällä sekä konsernin jakelijoille. Jos olet työnhakija tai työntekijä, säilytettäviin tietoihin kuuluvat työhakemuslomake ja työtodistukset, työsopimus ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset, sinua koskeva kirjeenvaihto, esimerkiksi palkankorotusta koskeva kirje tai pyynnöstäsi laadittu palkkasi vahvistava kirje asuntolainaa varten, palkanmaksuun, luontoisetuihin ja kulukorvauksiin tarvitut tiedot, yhteystiedot ja hätätilanneyhteystiedot, lomia, sairaslomia ja muita poissaoloja koskevat tiedot, tasapuolisen palkkauksen valvontakäytäntöä varten tarvitut tiedot sekä urakehitykseesi liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, arvioinnit, muut työsuorituksen mittaukset sekä tarvittaessa kurinpitotoimenpiteitä ja valituksia koskevat tiedot.  

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Joissain tilanteissa Piab ja TAWI saattaa siirtää henkilötietoja EU:n/EES-järjestelmän ulkopuolelle. Tällaisissa tilanteissa Piab ja TAWI ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi vaatimalla vastaanottavaa osapuolta suojelemaan henkilötietoja sovellettavien, tietojen turvaamista koskevien säädösten mukaisesti. Erityisesti asiakastietoja (yritysten välisiä) kerätään ja ne tallennetaan keskitettyihin Salesforce- ja Pardot-tietotekniikkajärjestelmiin. Tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa (Dallas ja Phoenix). Työntekijöitä varten on voimassa suojatoimia, mukaan lukien tietoturvakäytäntö sekä henkilöstöhallinnon tietueiden tallennusohjeisto, joilla tietoturva varmistetaan.  

Markkinointi

Piab/TAWI toivoo voivansa lähettää käyttäjille tietoja omista ja konsernin muiden yhtiöiden tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa käyttäjää. Lähetys tapahtuu oikeutetun edun pohjalta. Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa markkinointitiedotteita tai -aineistoa, hän voi kieltäytyä tästä vastaanottamisesta milloin tahansa. Käyttäjällä on oikeus pyytää Piabia/TAWI:a lopettamaan yhteydenotto markkinointisyistä tai kieltää yhtiöitä antamasta hänen tietojaan muille Piab-konsernin jäsenille. Jos käyttäjä ei enää halua, että häneen otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksessa, häntä pyydetään kirjoittamaan osoitteeseen privacyofficer@piab.com.  

Omiin tietoihin pääsy tai niiden oikaisu

Käyttäjällä on oikeus pyytää kopiota yhtiön hallussa olevista, häntä itseään koskevista tiedoista. Jos käyttäjä haluaa kopion osasta tai kaikista omista henkilötiedoistaan, hän voi lähettää sähköpostia tai tavallista postia alla olevia yhteystietoja käyttämällä. Tietoturva- ja tietosuojasyistä Piabin/TAWI:n on varmistettava, kuka kysyjä on sekä sen, minne tiedot lähetetään. Varmistaminen tehdään pyytämällä tunnuksia. Piab/TAWI haluaa varmistaa, että henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla. Käyttäjä voi pyytää yhtiötä oikaisemaan tai poistamaan tietoja, jotka ovat hänen mielestään virheellisiä. Käyttäjällä on oikeus pyytää milloin tahansa omien tietojensa poistoa yhtiön rekistereistä. Tietojen poistamista voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen privacyofficer@piab.com.  

Evästeet

TAWI:n evästekäytäntö on nähtävissä täällä.  

Muut verkkosivustot

Yhtiön verkkosivusto sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain TAWI:n verkkosivustoa. Siirryttäessä linkkien kautta muille verkkosivustoille tulee lukea kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöt.  

Tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Yhtiö tarkastaa tietosuojakäytäntöään säännöllisesti, ja mahdolliset päivitykset julkaistaan tällä verkkosivulla. Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 18. toukokuuta 2021.  

Yhteydenotto

Jos käyttäjällä on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai häntä koskevista yhtiön hallussa olevista tiedoista, hän voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen: privacyofficer@piab.com. tai: Piab AB Privacy Officer Box 4501 SE-183 04 Täby Sweden Puhelin: +46 8 630 25 00  
Go to the top