Parempaa henkilöstön joustavuutta JA tulosta (älykkäillä) nostoratkaisuilla

Henkilöstön joustavuus on keskeinen apu moderneissa liikeyrityksissä, jotta nämä pystyvät reagoimaan herkästi ja olemaan ketteriä. Henkilöstön joustavuuden hankkiminen tuo mukanaan useita lisähyötyjä, esimerkiksi kasvanut tuottavuus, minimoitu seisokkiaika sekä parempi työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Kaikki nämä edesauttavat liiketoiminnan tulosta.

Henkilöstön joustavuuden vaikutus liiketulokseen

Työtehtävien fyysinen vaativuus on logistiikka- ja valmistussektoreilla tärkeä ratkaisua vaativa seikka henkilöstön joustavuudessa ja työtehtävien kierrossa. Raskas käsin tehtävä työ, kuten suurten pakettien keräily varastossa tai irrallisia laatikoita täynnä olevan kontin purkaminen, on fyysisesti vaativaa. Paljon toistuvia liikkeitä vaativat tehtävät, kuten pakettien lajittelu kuljettimelta kuormalavalle, ovat myös fyysisesti vaativia – varsinkin, jos niitä tehdään nopeassa tempossa läpi koko työvuoron. On vaikeaa kierrättää työtehtäviä ja käyttää henkilöstöä tehokkaasti, jos vain rajallinen määrä työntekijöitä pystyy hoitamaan näitä töitä. Puhumattakaan siitä, että se tekee liiketoiminnasta haavoittuvampaa, jos tällaisia työntekijöitä yhtäkkiä puuttuu tai he ovat sairaina. Varastotyöntekijöitä kantamassa useita laatikoita lavatelineeseen   Suurten ja painavien tynnyreiden nostaminen ja kantaminen Liiketoiminnan muuttuminen joustavammaksi ja ketterämmäksi on yksi keskeinen älykkäiden nostoratkaisujen tuoma etu. Kuvittele, jos yrityksessänne kuka tahansa työntekijöistä pystyisi hoitamaan vaativimmankin työprosessin. Sijoittamalla älykkäisiin käsittelyratkaisuihin työntekijöille voidaan antaa valmiudet nostaa ja kuljettaa kuormia (yksin, ilman ponnisteluja). Henkilöstön joustavuuden hankkiminen tuo mukanaan useita lisähyötyjä, esimerkiksi kasvanut tuottavuus, minimoitu seisokkiaika sekä parempi työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Kaikki nämä edesauttavat liiketoiminnan tulosta.

Mitä henkilöstön joustavuudella tarkoitetaan?

Henkilöstön joustavuus tarkoittaa, että työntekijät pystyvät hoitamaan useita erilaisia työtehtäviä, ja heitä voidaan siirtää tekemään töitä kaikkina hetkinä ja kaikkiin paikkoihin senhetkisen tärkeimmän tarpeen mukaan. Joustavalla henkilöstöllä varustettu yhtiö varmistaa, että työntekijät pystyvät hoitamaan erilaisia työtehtäviä eri osa-alueilla vastauksena kysynnän ja henkilöstöresurssien vaihteluun. Mies nostamassa painavia säkkejä Joustavuutta hyödyntävät yritykset voivat käyttää työtehtävien kiertoa ja palkata tilapäis- tai osa-aikatyöntekijöitä tukemaan vakituista henkilöstöä kiireisinä aikoina. Tämän tuloksena joustava henkilöstö varmistaa kustannustehokkuuden ja joustavammat palkkausmahdollisuudet, jotka vastaavat sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeita.

Joustavan henkilöstön edut

  • parempi tuottavuus

Kun työntekijät pystyvät hoitamaan useita erilaisia työtehtäviä, heidän tuottavuutensa voidaan optimoida siirtämällä heitä tekemään jotain työtehtävää heti siihen liittyvän tarpeen ilmaannuttua. Näin ongelmia voidaan ratkaista viipymättä ja taaten kestävät standardit ja viime kädessä myös asiakastyytyväisyyden. Älykkäiden nostoratkaisujen myötävaikutus – esimerkiksi varastoissa tai vähittäismyymälöissä älykkään nostoratkaisun käyttö tarkoittaisi, että kaikki työntekijät voivat koota asiakkaan tilauksen itse (tavaroiden koosta tai painosta huolimatta). Yksi henkilö voi helposti hoitaa työn, johon aikaisemmin tarvittiin kaksi ihmistä. Napsauttamalla tätä voit lukea lisää tästä aiheesta.
  • Resurssitehokkuutta

Joustavan henkilöstön ansiosta yrityksen liiketoiminta voi olla ketterää. Jos yrityksenne pyrkii pienentämään toimintakustannuksia tai yrityksessänne esiintyy paljon työntekijöiden sairauspoissaoloja, on mahdollista ylläpitää korkeita standardeja ja saavuttaa tavoitteita pienelläkin henkilöstömäärällä. Älykkäiden nostoratkaisujen myötävaikutus – toimipaikan työntekijät voivat hoitaa kaikkein vaativimmatkin työtehtävät. Työntekijät voivat vaihdella tehtäviä eri työpisteiden välillä tarvitsematta pohtia, pystyvätkö he hoitamaan tehtävään liittyvää fyysisesti rankkaa käsin suoritettavaa käsittelyä (erityisesti kiireellisissä prosesseissa, kuten tilausten keräilyssä tai kuormalavojen lastaamisessa).
  • Työntekijöiden palveluksessa pitäminen ja motivointi

Erilaisten työtehtävien antaminen työntekijöille paitsi parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta myös luo dynaamisen työympäristön. Siitä seuraa parempi työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio. Älykkäiden nostoratkaisujen myötävaikutus – paremmat työskentelyolosuhteet ja ergonomia tehostavat työmoraalia ja työntekijöiden työhön sitoutumista. Työntekijöiden päivittäistä toimintaa ja heidän terveyttään parantavien ratkaisujen käyttöönotto lisää työntekijöiden motivaatiota ja lojaaliutta. Valmistajat ja varastologistiikka työskentelevät nopeasti liikkuvilla maailmanlaajuisilla markkinoilla pyrkien jatkuvasti tekemään asiat paremmin ja älykkäämmin, jotta vaihtuviin taloudellisiin olosuhteisiin sekä kasvaneeseen asiakaskysyntään voitaisiin vastata. Joustava ja mukautuva henkilöstö on ehdottoman tärkeää pitkän aikavälin menestyksen saavuttamiseksi. Varastotyöntekijä purkamassa laatikoita kuormalavalta Henkilöstön joustavuus on keskeinen apu moderneissa liikeyrityksissä, jotta nämä pystyvät reagoimaan herkästi ja olemaan ketteriä. Kehittyneiden talouksien ikääntyvä väestö luo ylimääräisen haasteen optimaalisen tehokkuuden säilyttämiselle.  Liiketoiminnan jatkuvasta parantamisesta älykkäämmän työnteon varmistamiseksi täytyy tulla osa arkea.

Viisi vaihetta henkilöstön joustavuuden tehostamisessa

  1. Ehdottoman tärkeiden alueiden selvittäminen. Mitkä alueet ovat erityisen herkkiä henkilöstöresurssien ja henkilöstön saatavuuden vaihtelulle? Mitkä ovat tehtäviä, joita vain rajallinen osuus tiimistä pystyy hoitamaan?
  2. Keskustelu työntekijöiden kanssa. Joustavan työpaikan luominen tarkoittaa, että kaikkia työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti ja reilusti. Tiimille voi esimerkiksi kertoa, mistä joustavuusvaihtoehdoista sen jäsenet voisivat hyötyä, kuten työtehtävien kierrättämisestä.
  3. Oikeiden työvälineiden hankinta. Työtuntien suuri määrä ei välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. Logistiikkatyötekijä, jonka tehtävänä on lajitella laatikoita ja lastata niitä kuormalavalle kuljettimelta käsin mahdollisimman nopeasti, ei suoriudu työstä entistä tehokkaammin, jos hänen työvuoroonsa lisätään työtunteja. Älykkäät työkalut, joilla tasaisen tahdin ylläpito on mahdollista vartaloa rasittamatta, voivat tarjota uusia mahdollisuuksia. Sekä tehokkuudessa että työntekijän motivaatiossa.
  4. Henkilökunnan koulutus. Uusien menetelmien käyttöönoton yhteydessä yrityksessä täytyy muistaa kertoa niiden eduista työntekijöille ja varmistaa, että he saavat riittävästi koulutusta aloitusta varten. Esimerkiksi uuden nostoratkaisun käyttöönotossa on tärkeää, että käyttäjät ymmärtävät työvälineen hyödyt (sekä omalle hyvinvoinnilleen että liiketoiminnan kokonaistulokselle).
  5. Seuranta. Juttele työntekijöille aina silloin tällöin; varmista, että henkilöstö on tyytyväinen ja tuottava työnteossaan suoritettujen toimenpiteiden jälkeen.

TAWI apu tähän vaiheeseen pääsemiseksi

Eikö nostolaitteisto hidasta tuotantoa? Eikö käsin tehtävä käsittely olisi nopeampaa? Nämä ovat yleisiä johtajien kysymyksiä, kun he harkitsevat nostoratkaisujen sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan. Pitkän kokemuksen sekä tuhansilta ja tuhansilta asiakkailta saadun jatkuvan palautteen perusteella sellainen on erittäin harvinaista. Nuori nainen kääntää tynnyriä käsikäyttöisellä nostokärryllä  laatikon nostaminen hartiatason yläpuolelle käyttäen joustosäätövivulla varustettua alipainenostinta Itse asiassa useimmiten asiakkaat yllättyvät myönteisesti siitä, että kokonaistehokkuus KASVAA TAWI-järjestelmiä käytettäessä. Sen lisäksi, että saadaan luotua joustava työpaikka, jossa työntekijät voivat siirtyä eri työpisteisiin, ovat lisähyötyjä esimerkiksi seisokkiajan minimointi sekä sen varmistaminen, että työntekijät pystyvät pitämään yllä nopeaa ja tasaista tahtia jokaisessa työvuorossa. ”TAWI-nostimilla kaikki voivat käsitellä painavia säkkejä. Tämä lisää joustavuutta ja varmistaa, että tuotanto on keskeytymätöntä.” Jonas Ericsson, tuotantopäällikkö, Bakels, Ruotsi.

Lupauksesta todellisuuteen – mitä TAWI:n asiakkaat sanovat

Alankomaissa sijaitsevassa Zabolakissa käsitellään pitkiä puisia paneeleita; ne jalostetaan raaka-aineesta valmiiksi puutuotteiksi. Valmiit paneelit pakataan nippuihin, jotka sitten lastataan kuormalavoille odottamaan kuljetusta loppuasiakkaalle. Näiden suurten ja raskaiden nippujen lastaaminen kuormalavoille vaati aikaisemmin kahta työntekijää, jotka yhdessä nostivat ja asettivat niput kuormalavalle.   Zabolak etsi tapoja tehokkuuden parantamiseksi, jotta liiketoiminta saataisiin optimoitua. Kiireisinä aikoina laitokselle otetaan usein tuotannon tueksi tilapäistyöntekijöitä, joten oli tärkeää, että potentiaalinen ratkaisu olisi käyttäjäystävällinen ja helposti kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Lopulta päätettiin investoida TAWI:n alipaineella toimiviin järjestelmiin. Ratkaisu pystyi vastaamaan helpon Zabolakin työnkulkuun integroinnin sekä helpon käytön ja käsiteltävyyden vaatimuksiin myös tilapäishenkilöstön näkökulmasta. ”Tämä tekee ihmisistä erittäin joustavia kyseisellä työasemalla”, sanoo Zabolakin toimitusjohtaja Henny Jacobs Alankomaissa. Se, että kaikki voivat käyttää alipainenostimia tarkoittaa myös, että raskaiden nippujen lastaaminen kuormalavoille ei vaadi enää kahta työntekijää. Yksi työntekijä pystyy lastaamaan nippuja kuormalavalle tehokkaasti ilman fyysistä rasitusta. Sen sijaan, että kaksi työntekijää sidottaisiin tähän työtehtävään, yksi voidaan nyt siirtää olemaan hyödyksi muualla. Myönteistä vaikutusta tuottavuuteen ja liiketoiminnan tulokseen.   TAWI:lla on kattava valikoima älykkäitä nostoratkaisuja, esimerkkeinä siirrettävät keräilijät, alipainenostimet, nostokärryt, nosturit ja vaijerinostimet. Valitessaan TAWI-ratkaisun yritys saa laadukkaan, omiin erityisvaatimuksiinsa mukautettavissa olevan järjestelmän sekä kumppanin, joka on lojaali ensimmäisestä yhteydenotosta aina järjestelmän laitokselle asentamiseen asti. Ottamalla TAWI:in yhteyttä saat selville, miten TAWI voi auttaa oman yrityksenne liiketoiminnan tulosta.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös