Nosturijärjestelmän termit

Logistiikka, Valmistus
Nosturijärjestelmät ovat turvallisen ja tehokkaan materiaalien käsittelyn perusta. Yrityksenne tarvitsee omille materiaalin käsittelyn tarpeille ja omille laitoksille soveltuvan nosturijärjestelmän. Kaikkien erilaisten saatavilla olevien nosturien ymmärtäminen ei ole välttämättä helppoa, joten asian helpottamiseksi TAWI on koonnut tämän kaikkein tärkeimmistä nosturijärjestelmän termeistä koostuvan sanaston.

Niveltyvä nosturi

Niveltyvä nosturi tarkoittaa, että nosturin varsi niveltyy keskeltä, mikä mahdollistaa nopean edestakaisen kuorman liikkeen. Tästä puhutaan usein myös taittopuomina.

Siltanosturi

Silta on kannatinpalkeista, teleistä, päätykannattajista ja kärryä tai kärryjä kuljettavasta vetomekanismista koostuva nosturin osa.

Nosturin kannatinpalkki

Nosturin kannatinpalkki on metallinen palkki, jolla siirrettävän siltanosturin nostovaunu tai nostokoneiston pää kulkee.

Kaksoiskannatinpalkkinosturi

Kaksoiskannatinpalkkinosturissa on kaksi siltakannatinpalkkia, ja nostokoneiston kärry kulkee kiskoilla, yleensä kiinnitettynä nosturin kannatin palkin päälle.

Pukkinosturi

Pukkinosturi muistuttaa siltanosturia, mutta sillan tukena on kaksi tai useampaa, kiinteillä kiskoilla tai muulla vetoradalla kulkevaa jalkaa.

Puominostin

Nosturi varustettuna vaakasuuntaisella varrella, jota sanotaan yleisesti puomiksi tai nostovarreksi. Puomi on käyttövarsi, joka jatkuu vaakasuuntaisesti nosturista. Puomin tehtävä on tukea seinään tai lattiaan asennettuun pylvääseen kiinnitettyä siirrettävää nostinta.

Yksikiskoinen nosturi

Yksikiskoinen nosturi on yksinkertainen vaihtoehto perinteiselle siltanosturille. Yksikiskoista nosturia käytetään useimmiten materiaalien tai tuotteiden siirtämiseen rajoitetulla alueella. Yksikiskoiset laitteet seuraavat usein suoraa tilan läpi kulkevaa linjaa, mutta on myös olemassa joustavuutta lisääviä kaaripalkeilla varustettuja malleja.

Siltanosturi

Siltanosturi on laite, jolla voidaan nostaa ja siirtää raskaita tavaroita paikasta toiseen. Siltanosturissa on siirrettävä silta, joka kannattelee siirrettävää tai kiinteää nostinmekanismia, ja se kulkee kiinteän korkealle sijoitetun vetoratarakenteen päällä. Jokainen siltanosturi suunnitellaan ja valmistetaan tarkkaan tiettyä tarkoitusta tai käyttökohdetta varten.

Ylijäykistetty puominostin

Ylijäykistetyssä puominostimessa on vetosauva; se ulottuu pylvään yläosasta pisteeseen, joka on noin kaksi kolmannesta puomin pituudesta. Näin nostin pääsee mahdollisimman lähelle tukirakennetta, ja varsinainen kulkumatka on mahdollisimman pitkä.

Turvallinen käyttökuormitus

Turvallinen käyttökuormitus on suurin voima, jonka nostolaitteisto tai nostolaite kestää murtumatta nostaessaan, roikottaessaan tai laskiessaan tiettyä massaa.

Yhden kannatinpalkin nosturi

Yhden kannatinpalkin nosturissa on vain yksi siltakannatinpalkki, ja nosturin kärry toimii tai kulkee siltakannatinpalkin alemmalla laipalla.

Kärry

Nosturin kärry on yksikkö, joka kulkee sillan kiskoilla ja kannattelee nostomekanismia.

Alijäykistetty puominostin

Alijäykistetyt puominostimet ovat ihanteellisia käyttöön laitoksissa, joissa on matala katto tai alueilla, joissa pään yläpuolella on esteitä. Puomin tukeminen alapuolelta yläpuolen sijaan pienentää nosturin kokonaiskorkeutta.

Käyttökuorman raja

Käyttökuorman raja on suurin valmistajan suunnittelema käyttökuorma. Tämä kuorma edustaa voimaa, joka on paljon pienempi kuin nostolaitteiston rikkoutumaan tai taipumaan saava voima.

Työskentelysäde

Sen alueen säde, johon nosturiin ripustetut työvälineet ulottuvat.  

Tarvitsetko neuvoja?

Tarvitsetko opastusta parhaiten yrityksenne tarpeita vastaavan nosturiratkaisun löytämiseksi? Lähetä pyyntö – TAWI auttaa mielellään.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös