Neljä yleistä haastetta tilausten keräilyssä (ja miten vastata niihin)

Asiakkaiden kokemuksia, Logistiikka

Logistiikka-alalla yli puolet varaston toimintamenoista johtuu usein tilausten keräilystä. Käsin tehtävään työhön nojataan yhä, mikä vaikuttaa merkittävästi suhteellisen korkeisiin kustannuksiin. Apuna voidaan käyttää trukkiin kiinnitettävää siirrettävää nostolaitetta, jonka nostovarren tehokas alipaine pitää raskaistakin laatikoista turvallisesti kiinni. Nostolaite on vastaus neljään huomattavimpaan tuotantopäälliköitä vaivaavaan ongelmaan, jotka liittyvät varastotilausten keräilyyn: työvoimatarpeeseen, ajankäyttöön, loukkaantumisriskiin ja tuotevaurioriskiin.

WC:t elävät omaa pientä salaista elämäänsä. Kun istahdat seuraavan kerran posliiniselle valtaistuimelle, mietipä hetki, mistä se on siihen tullut. Noin 40-kiloista möhkälettä ei ole ihan helppo tuoda myymälästä tai toimituspisteestä talon todennäköisesti pienimpään huoneeseen. Asiassa on huomioitava myös taloudelliset vaikutukset. WC-istuimet myydään laatikkoihin pakattuina. Niiden nostaminen lavalle ja vieminen ulos myymälästä edellyttää kahden henkilön työpanosta.


Kahden henkilön nostotyöstä yhden henkilön keräilyyn

Työssä voidaan käyttää apuna trukkiin kiinnitettävää nostolaitetta, jonka nostovarren tehokas alipaine pitää raskaistakin laatikoista turvallisesti kiinni. Työ sujuu hieman hitaammin kuin kahden henkilön yhteistyö, mutta laitetta käytettäessä tarvitaan vain yksi työntekijä keräilemään WC-istuin asiakkaalle toimitettavaksi. Jos rautakauppaketju tilaa yhdenkin tällaisen keräilylaitteen kuhunkin myymäläänsä, se saa tuottoa sijoitukselleen jo neljässä kuukaudessa pelkästään WC-istuimilla ja niihin tarvittavalla työvoimalla mitattuna. Keräilystä vapautunut työvoima voidaan ohjata muihin tehtäviin. Kaikki ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

Tämä on vain eräs TAWI:n uuden mobiilikeräilijän menestystarinoista. Nykypäivän logistiikassa tilausten keräilyssä on paljon isompiakin ongelmia kuin WC-istuimet.


”Tilausten keräily 4.0”

Keräily on kaikkein kallein varaston toiminnoista ja samalla eräs vaikeimmista automatisoida. Erilaiset keräilymenetelmät, kuten eräkeräily, vyöhykekeräily ja aaltokeräily, ovat auttaneet lyhentämään keräilyyn tarvittavaa aikaa ja näin tehostamaan toimintaa. Vaikka keräilyprosessia on pyritty sinnikkäästi automatisoimaan, keräilyjärjestelmät edellyttävät käytännössä edelleen paljon manuaalista työtä.

Tilausten keräily on kuitenkin erittäin tärkeä osa lähes jokaista toimitusketjua. Se vaikuttaa merkittävästi varastojen toiminnalliseen tehokkuuteen. Logistiikka-alalla yli puolet varaston toimintamenoista johtuu usein tilausten keräilystä. Käsin tehtävään työhön nojataan yhä, mikä vaikuttaa merkittävästi suhteellisen korkeisiin kustannuksiin.

Kaksi miestä keräilemässä tilauksia varastossa Kaksi miestä keräilemässä tilauksia varastossa.

Digitaaliloikka on tuonut mukanaan uusia haasteita kaikille toimialoille eri puolilla maailmaa. Logistiikassa monipuoliset, massaräätälöitävät ja yksilöidyt tavarat monimutkaistavat toimitusketjuja entisestään. Tämä hankaloittaa logistiikkaprosessien tehokasta hallintaa esimerkiksi siten, että bulkkikäsittelyjä ja toimituksia on aiempaa vaikeampi tehdä.


Verkkokaupan nopea nousu kulkee käsi kädessä lisääntyvien keräilyhaasteiden kanssa. Tämä johtuu useista syistä, kuten

  • Tilausten kasvava määrä
  • Korkeammat asiakasodotukset toimitusten nopeuteen ja virheettömyyteen liittyen
  • Varastossa olevien tuotevalikoimien laajeneminen
  • Enenevissä määrin pienistä tavaroista koostuvat tilaukset
  • Suuri työntekijöiden vaihtuvuus ja vähäinen saatavuus

Mitä kompleksisemmiksi tilaukset tulevat, sitä tärkeämmäksi innovatiiviset keräilymenetelmät muodostuvat. Eri toimialojen digitaaliloikkaa kutsutaan yleisesti ”Toimiala 4.0:ksi”, ja rinnakkainen kehitys logistiikkasektorilla kulkee nimellä ”Logistiikka 4.0”. Myös keräilyssä on alettu käyttää tekniikkaa digitalisaation haasteisiin vastaamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi käsin tehtävää keräilyä tukevat tekniset ratkaisut. Tutkijat kutsuvat näitä järjestelmiä ”Keräily 4.0:ksi”. Konekeräilyjärjestelmät, joissa keräilystä huolehtivat robotit, toimivat käytännössä aika rajatusti, koska ne eivät ole kovin joustavia eivätkä sopeudu hyvin erilaisten tavaroiden keräilyyn. Voimme näin ollen suhteellisen varmasti olettaa, että ihmisellä on edelleen tärkeä rooli Keräily 4.0:ssa. Näin etenkin, kun verkkokauppa ja yksilöllinen ostokäyttäytyminen ovat kasvussa ja varastoissa on määrällisesti vähän tavaraa, joka on kuitenkin hyvin sekalaista.


Tilausten keräily: uusi ratkaisu

Miltä Keräily 4.0 mahtaa näyttää käytännössä? TAWI on kehittänyt puoliautomatisoituja nostolaitetekniikoita jo yli 30 vuoden ajan. Emme väitä, että meillä on vastaus kaikkeen. Pystymme kuitenkin silloin tällöin tarjoamaan logistiikka-alalle jotain hyvin yksinkertaista mutta silti nerokasta, että mieluusti kertoisimme pikaisesti, mistä on kyse. Taustatarinamme valaisee myös yritysten tyypillisiä haasteita tilausten keräilyssä.

Prototyypistä lopulliseen ratkaisuun

TAWI on erikoistunut alipainenostotekniikkaan, mutta usein ratkaisumme on kääritty isoihin teräsrunkoihin, jotka on pultattu lattiaan. Jokunen vuosi sitten Yhdysvaltain toimipisteessämme ilmeni suurta kysyntää uusille keräilyratkaisuille. Eräs tällainen kyselijä oli kansallinen urheilutarvikkeita myynyt myymäläketju. Tarve uudelle keräilyratkaisulle ilmeni, kun yrityksellä oli eri varastoissa hajallaan erinäisiä isoja laatikoita, joihin oli pakattu takkeja, palloja, verkkoja ja monenlaista muuta tavaraa. Näiden laatikoiden keräily edellytti lavanostimen ajamista hyllyille ja laatikoiden vetämistä lavalle. Työhön tarvittiin vähintään kaksi henkilöä.

”Tavarat olivat painavia ja lisäksi hyllylle piti kurottaa, eikä nostaminen onnistu kunnolla sillä tavalla.” Joten loukkaantumisriski oli merkittävä”, sanoo Mike Lee, TAWI North American toimitusjohtaja. ”Kokeilimme sähkövirralla toimivaa lavanostinta, eräänlaista minitrukkia, johon kiinnitimme yhden alipainenostimen siten, että alipainepumppu sai virtansa trukin akusta. Ja sehän toimi! Asiakas piti ratkaisusta todella paljon.”

Optimaalinen siirrettävyys ja joustavuus

Perusidea oli hyvä, mutta tarvittavan siirrettävän nostolaitteen kehittäminen vaati paljon työtä: laitteen piti sopia mihin tahansa trukkiin tai lavanostimeen, ja sitä ei haluttu pultata kiinni – keräilylaitteita kun ei ole mitään syytä nostella tarpeettomasti ympäriinsä. Toinen olennaisen tärkeä asia oli oma virtalähde.

MOP being driven through warehouse

 

”Ratkaisumme oli erillinen tuote, joka on yhteensopiva kaikkien trukkien ja lavanostimien kanssa, toimii akkuvirralla, pystyy nostamaan jopa 80 kg ja sisältää kurotustyökalun, joka yltää telineille ja hyllyille keräämään tuotteen”, Mike toteaa. ”Näillä ominaisuuksilla varustettu kone on joustava ja täysin siirrettävä. Lisäksi työntekijöiden loukkaantumisriski ja tuotevaurioiden mahdollisuus ovat käytännössä katsoen olemattomat.”


Nostolaite vastaa siis neljään huomattavimpaan tuotantopäälliköitä vaivaavaan ongelmaan, jotka liittyvät varastotilausten keräilyyn:

  1. Työvoimatarpeeseen
  2. Ajankäyttöön
  3. Loukkaantumisriskiin
  4. Tuotevaurioriskiin

Kyse on kaiken kaikkiaan hyväksi todetusta ja testatusta tekniikasta, johon on lisätty siirrettävyys ja kurotusominaisuus. Kun TAWI esitteli uuden mobiilikeräilijän, useat asiakkaat kertoivat alkaneensa suunnitella samantyyppisiä ratkaisuja itse. Näitä asiakkaita olivat esikaupunkialueilla toimivat, isoja laatikoita käsittelevät myymälät, mutta myös verkkokauppoja palvelevat varastojakelukeskukset.

”Alipainenostimet eivät ole mitään uutta, keksimme ne jo 30 vuotta sitten”, kertoo Mike. ”Mobiilikeräilijä on siis perustoiminnoiltaan ihan tuttu juttu. Se on hyvin käyttäjäystävällinen – henkilöstöä ei tarvitse kouluttaa kuin muutama tunti. Ja sijoitukselle saatava tuotto on paljon parempi kuin täydestä automaatiosta saatava. Tällainen puoliautomatisoitu ratkaisu on huomattavasti edullisempi ja paljon joustavampi.”

 


Työvoimapula ja puoliautomatisoinnin edut

Koronapandemiasta tokenevan maailmantalouden yksi ilmentymä on työvoimapula useissa maissa. Maahanmuuttajat ovat palanneet kotimaihinsa, vanhemmat ihmiset ovat jääneet tavallista aikaisemmin eläkkeelle ja lasten- ja terveydenhoitoon liittyvät ongelmat ovat myös saaneet väkeä poistumaan työmarkkinoilta. Työntekijät ovat havainneet, että heidän saatavuutensa ei ole itsestään selvää, vaan liiketoimintaan kohdistuva riski, jota halutaan lieventää. Financial Timesin mukaan ”uusi työntekijäsukupolvi hyllyttäjistä jakeluautojen kuljettajiin on oppinut, miten tärkeitä he itse asiassa ovat.”

Miten tämä vaikuttaa keräilyyn?

”Varastojen keräilyprosessi vaatii paljon työtä, ja logistiikka-alalla oli pulaa tekijöistä jo ennen koronaa”, Mike Lee sanoo. ”Kun jututamme yrityksiä, suurin osa sanoo, että keräilymenetelmiä valittaessa merkittävin tekijä on tämä: heillä ei ole henkilöstöä. Joidenkin tuotteiden turvallinen nostaminen edellyttää kolmen tai jopa neljän henkilön työpanosta – tällaisia ovat esimerkiksi grillit, patjat ja kanootit. Karu totuus on, että monilla työpaikoilla tingitään turvallisuudesta.”

Jälleenmyyntiliikkeitä on kaikkialla, mutta jakelukeskukset sijaitsevat usein kaupunkien ulkopuolella, mikä osaltaan pahentaa työvoimaongelmaa. Ne sijaitsevat usein moottoriteiden varrella, joskus myös ryhmittyminä, mikä osaltaan vauhdittaa työntekijöiden kysyntää. Tiivistettynä: työvoimaa ei voi rajata vain fyysisesti vahvoihin henkilöihin. Siirrettävä alipainenostotekniikka ei vain puolita työvoimatarvetta, vaan myös lisää tehtävään kykenevien määrää.


Älykäs ja siirrettävä nostoratkaisu

TAWI:n yhtälössä vähennetään loukkaantumisia, lisätään tuotantoa ja tehostetaan työvoiman joustavuutta. Olemme ylpeitä siitä, että mobiilikeräilijä ei vain ratkaise tätä yhtälöä, vaan tekee sen vakuuttavasti ja tyylikkäästi. Tekniikka on edelleen nuori ja on herättänyt huomattavaa huomiota. Esimerkiksi Yhdysvalloissa eräs iso verkkokauppajälleenmyyjä osti äskettäin TAWI:lta 10 mobiilikeräilijäjärjestelmää, jotka ovat nyt pilottikäytössä yrityksen jakelukeskuksissa. Ota ihmeessä yhteyttä edustajaamme, jos haluat tietää, miten tämä ratkaisu voi auttaa sinun yritystäsi.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Lue lisää

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös