Miten alipainetta käyttävillä nostojärjestelmillä voi työskennellä älykkäämmin (ja tehokkaammin)

Oikeanlainen alipaineella toimivan nostolaitteiston käyttöönotto yrityksenne toiminnassa säästää sekä aikaa että rahaa. Tässä artikkelissa käydään läpi nostoapuvälineiden hyötyjä yleisellä tasolla ja erityisesti puhutaan alipainenostimista.

Miten alipainenostimet toimivat?

Alipainenostimet käyttävät alipainetekniikkaa erityyppisten tavaroiden kannatteluun ja nostamiseen; kaikkea jauhosäkeistä kivilaattoihin ja lasipaneeleihin. Alipaineella toimiva nostotekniikka käyttää ilmaletkulla tai nostoputkella yhdistettyä alipainepumppua. Nostoputken päässä on imupää ja imujalka, joka tarttuu kuormaan ja pitelee sitä. Tulet näkemään, että imujalkoja on saatavana erimuotoisina ja -kokoisina nostamista tarvitsevien tavaroiden tyypin mukaan. Imujalka tai imukupit luovat ilmatiiviin tiivisteen kuorman ja nostimen välille, mikä takaa kuorman varman pidon noston aikana. Alipainepumppu (tai ejektoripumppu) luo alipaineen imukuppien ja kuorman välille. Säätämällä alipaineen tasoa säätökahvalla käyttäjä pystyy helposti muuttelemaan nostokorkeutta. Tämäntyyppinen imunosto on turvallinen, eikä se vahingoita käyttäjää eikä tavaroita. Imukupit pitelevät kuormaa tukevasti vaurioittamatta sitä, ja käyttäjä voi turvallisesti nostaa raskaita tavaroita ilman fyysistä rasitusta.

[embed]https://youtu.be/cUx7FntxBUA[/embed]

Ilmatiivis tiiviste varmistaa varman otteen

Kuten edellä mainittiin, alipainenostimet käyttävät erityyppisiä imukuppeja tai imujalkoja nostettavan kuorman tyypin mukaan. Kiinteään pakettiin voidaan tarttua helposti yhdellä tai useammalla pienellä imukupilla, joita yleensä tiivistää kumirengas. Paperi- tai muovisäkit sekä muut huokoisemmat kuormat tarvitsevat yleensä isompaa imujalkaa. Tämän tyyppisille huokoisille kuormille imujalkaa täydentää usein kumireunus, joka takaa ilmatiiviin suljennan.

Tiivistys on tärkeää, sillä mitä enemmän vuotoa voidaan minimoida, sitä vahvempi alipainenostin on. Huokoisia kuormia nostettaessa suurempi alipainepumpusta lähtevä virtaus toimii vastavoimana ilmavuodoille ja varmistaa turvallisen pidon.

Turvallinen roikottaminen siltanosturijärjestelmissä

Yleensä alipainenostimet roikkuvat siltanosturista. Nosturijärjestelmän asettelun mukaan käyttäjä voi käyttää nostinta rajatun alueen sisällä. Siltanosturijärjestelmä voidaan suunnitella niin, että nostotöitä voidaan tehdä suuremmalla tai pienemmällä alueella. Pienissä laitoksissa, missä nostinta tarvitsee käyttää vain rajatulla työskentelyalueella on puominostin usein riittävä ja kaikkein kustannustehokkain vaihtoehto alipainenostimen ripustamiselle.

Lisää joustavuutta siirrettävillä ratkaisuilla

Perinteisesti alipainenostimia on ripustettu kiinteisiin nosturijärjestelmiin, jolloin nostimia voi käyttää rajatulla työskentelyalueella. Suurissa laitoksissa otetaan usein käyttöön useita alipainenostimia useiden työpisteiden kattamiseksi. Erityyppisiä siltanostureita tai puominostimia käytetään joustavuuden tarpeen mukaan. Verkkokaupan kasvun tuloksena on syntynyt yhä useampia suuria varastoja, joissa tavaroita kerätään ennen niiden jakelua ympäri maapalloa. Nämä varastot tai logistiikkakeskukset edellyttävät erittäin sujuvaa tavaroiden käsittelyä, jotta ne olisivat kustannustehokkaita. Trukkiin (tai johonkin matalakeräilytrukki- tai lavatunkkityyppiin) kiinnitetyllä alipainenostimella voidaan tilausten keräily tehdä erittäin nopeasti näissä laitoksissa. Kun alipainenostin on kiinnitetty trukkiin, työntekijät voivat helposti siirtyä lavatelineeltä toiselle ja kerätä tuotteita kuormalavoille mahdollisimman vähäisellä fyysisellä vaivannäöllä. Tämän tyyppinen alipaineella toimiva keräilijä säästää aikaa ja rahaa, mikä minimoi sekä työntekijöiden loukkaantumiset että tuotteiden vauriot. https://youtu.be/WIoy1Geu9f4

Yksityiskohtainen opas: alipainenostimen käyttö

Alipainenostimen käsittely on odotettua helpompaa. Lyhyt viiden minuutin koulutus riittää alipaineella tehtävän nostamisen oppimiseen.
  1. Käynnistä alipainepumppu.
  2. Varmista, että imukupit on asetettu tiukasti nostettavaan kuormaan. Kun imukuppien ja kuorman pinnan yhtymäkohta on ilmatiivis, alipainepumppu alkaa nostaa kuormaa.
  3. Nyt kuormaa voidaan nostaa ja laskea helposti säätämällä säätöosassa olevaa vipua. Nosta ja siirrä kuorma haluttuun paikkaan; pyöritä tarvittaessa kuormaa sen saamiseksi oikeaan asentoon.
  4. Kun kuorma on oikealla kohdalla, se voidaan laskea säätämällä kahvassa olevaa vipua.
  5. Ja lopulta kuorma irrotetaan kääntämällä imujalkaa ilmatiiviin yhtymäkohdan avaamiseksi.
 

Alipainetta hyödyntävän noston taloudelliset edut

Alipaineella toimivissa nostojärjestelmissä on useita etuja sekä liiketoiminnalle että ihmisille. Alipainenostin käytännöllisesti katsoen poistaa kaikkien kuormien painon, mikä tekee nostamisesta vaivatonta. Tämä tarkoittaa, että yksi ainoa työntekijä pystyy helposti nostamaan tavaraa tonneittain yhden vuoron aikana. Hän pystyy myös lopettamaan työvuoronsa ilman yhtään aristavaa lihasta. Sen tuloksena työntekijät ovat yleensä tyytyväisiä, mutta se myös säästää yhtiöiden kalliita vakuutuskorvauksia ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kuluja. Kun nostaminen on vaivatonta, kaikki voivat nostaa. Yhtiöiden ei tarvitse enää tukeutua yhteen isoon ja vahvaan työntekijään, jotta nostotyöt saadaan tehtyä. Kaikki pystyvät nostamaan omasta koostaan, vahvuudestaan, iästään tai sukupuolestaan riippumatta. Tämä edistää henkilöstön joustavuutta, moninaisuutta ja palveluksessa pysymistä.

Edellä mainittujen pehmeiden arvojen lisäksi alipainetta hyödyntävä nostaminen voi lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta. Nostoapuvälineiden käytön ansiosta työntekijät voivat nostaa enemmän vähemmässä ajassa, mikä vähentää seisokkiaikaa työntekijöiden levätessä nostotöiden välillä tai toistuvasta nostamisesta aiheutuvien loukkaantumisten synnyttämää seisokkiaikaa.

 

Alipainenostimen hinta ja asennus

Alipaineella toimivien nostojärjestelmien hinta vaihtelee riippuen siitä, mitä järjestelmän täytyy nostaa sekä työskentelyalueen asettelusta. Ottamalla yhteyttä TAWI:in saat tarjouksen yrityksenne tarpeisiin soveltuvasta alipainenostojärjestelmästä. Ennen alipainenostojärjestelmään sijoittamista on viisasta testata laitteistoa varsinaisilla nostettavilla kuormilla. TAWI myös suosittelee tehtäväksi fyysisen asettelun arviointia laitoksissa, joihin laitteisto asennetaan. Näin varmistetaan, että nostojärjestelmä vastaa tarpeita ja vaatimuksia. TAWI opastaa yritystä kautta koko prosessin, jotta laitteiston turvallinen käyttö laitoksissanne voidaan taata. TAWI-nostinten asennuksen suorittajina ovat aina TAWI:n teknikot.

Tutustu tarkemmin aiheeseen: Alipainenostimet | Alipainetta käyttävät keräilijät | Nosturijärjestelmät

Related Content

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Read More

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Read More

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Go to the top