Manuaalisen käsittelyn haasteet autoteollisuudessa

Autojen valmistukseen liittyy useita erilaisia työtehtäviä useilla eri sektoreilla ja toimialoilla. Jokaisella on omat haasteensa komponenttien hankinnasta ja valmistuksesta ajoneuvon lopulliseen kokoamiseen ja toimitukseen. Kaikilla sektoreilla on kuitenkin yksi yhteinen haaste, manuaalinen käsittely.

Autoteollisuudessa manuaaliseen käsittelyyn sisältyy laaja kirjo toimintoja, joista monet ovat toistuvia tai rasittavia, olipa kyse osien pakkaamisesta ja kokoamisesta tai komponenttien siirtämisestä ja asentamisesta tuotantolinjalle. Lisäksi tuotannossa tarvittavat nosto-, työntö-, veto-, pito- ja kantotoimet myötävaikuttavat merkittävästi työtapaturmiin, loukkaantumisista johtuviin poissaoloihin ja menetettyyn tuotantoaikaan. Ja luonnollisesti myös tulojen menetykseen.

Manuaalinen käsittely ei tietenkään ole autoteollisuuden ainoa haaste. Voi kuitenkin yllättää, miten merkittävästi yksi asia voi vaikuttaa liiketoimintaan ja miten tämän haasteen selättäminen tehokkaalla tavalla voi tuoda etuja, joiden ei ajattelisi liittyvän toisiinsa. Aloitetaan tutustumalla muutamaan yleisimpään autoteollisuuden haasteeseen.


Autonvalmistuksen merkittävimmät haasteet:

 • Tarve ylläpitää prosessinopeutta ja välttää samalla virheistä johtuvat korjaustyöt
 • Tarve ylläpitää toiminnallista tarkkuutta ja noudattaa äärimmäisen tiukkoja laatumääräyksiä
 • Tarve taata työturvallisuus jatkuvia toistoja edellyttäviä tehtäviä sisältävissä prosesseissa
 • Tarve ylläpitää sellaisten prosessien toiminnallista tarkkuutta, joita ei voi automatisoida
 • Tarve tehdä manuaaliset toimet ergonomisesti ja tuottavasti
 • Tarve parantaa työntekijöiden työolosuhteita
 • Tarve sijoittaa uuteen ympäristöystävälliseen tekniikkaa, joka painottaa kestävään kehitykseen
 • Tarve ylläpitää joustavuustasoa, joka riittää yllättävistä globaaleista poikkeustilanteista selviämiseen

ONKO JOKAISELLA PILVELLÄ HOPEAREUNUKSENSA?

Vuoroveden laskiessa paljastuu, kuka lähti uimaan alasti.

– Warren Buffet

Pandemia on kiistatta muuttanut tapaamme elää, työskennellä ja ostaa tavaraa. Se vaikutti myös autoteollisuuteen paljastaen tuotanto- ja toimitusprosessien heikkoja kohtia ja synnyttäen uudenlaisia haasteita, kuten toimitusketjuongelmat, sosiaalisen etäisyyden pitämiseen liittyvät ongelmat ja vaikeudet löytää ja pitää ammattitaitoisia työntekijöitä. Tuotantolinjojen mukauttaminen sosiaalisen etäisyyden pitämiseen liittyvien vaatimusten mukaisesti oli jo yksinään suuri syy siihen, että useita tehtaita ja kokoonpanolinja suljettiin vuonna 2020, mikä johti työpaikkojen menetyksiin. Vaikka pandemian pahimmat vaiheet ovat toivottavasti historiaa, koetut haasteet todennäköisesti kuitenkin pysyvät tai toistuvat.

Kuinka tuotanto voidaan pitää raiteillaan samalla, kun tiivis työympäristö pidetään turvallisena? Ja miten ammattitaitoisia työntekijöitä voidaan houkutella entisestään kiristyvässä kilpailuympäristössä?

Pandemia ei ole ainoa viime aikoina autoteollisuutta mullistanut tekijä. Ympäristöasioita painotetaan yhteiskunnassa entistä enemmän, mikä on ajanut toimialan etsimään vihreämpiä vaihtoehtoja perinteisille kaasu- ja dieselpolttomoottoreille. Tämä tarkoittaa, että monet autoyritykset ovat siirtymässä osittain – tai joissakin tapauksissa kokonaan – sähkömoottoreihin, joiden valmistaminen edellyttää uusia tuotantotekniikoita sekä uusia komponentteja ja osia. Ja kuten mikä tahansa merkittävä muutos tuotantoon, tämäkin kuormittaa logistiikkaa, kokoamistyötä ja niihin liittyviä prosesseja. Miten valmistajat voisivat kehittää aiempaa joustavampia ja mukautuvampia työpaikkoja, jotka pysyvät toimivina mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen? Miten valmistautua odottamattoman varalle?

Maailma muuttuu jatkuvasti. Pandemia ja nopea siirtymä uusiin tekniikoihin ovat toimineet jonkinlaisena herättäjänä kaikilla toimialoilla ja tuoneet muutoksia tuotantoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Jotkin näistä muutoksista osoittautuvat väliaikaisiksi, jotkin pysyviksi tai toistuviksi. Mitä yksittäinen yritys voi tehdä nyt turvatakseen tulevaisuutensa?

SOPEUTUVUUS = TULEVAISUUS

Jotta teollisuudenalat voisivat toimia tulevaisuudessakin menestyksekkäästi, kaikkein tärkeintä lienee niiden kyky mukautua muutoksiin nopeasti ja riittävän tehokkaasti. Jatkuvat muutokset ovat normi nopeasti kasvavilla aloilla, kuten autoteollisuudessa ja sen toimitusketjuissa – nyt enemmän kuin koskaan. Nämä muutokset edistävät autoalan uutta innovaatioiden aikakautta, mutta samalla myös muuttavat kokonaisia suunnitteluprosesseja, tuotantotiloja ja valmistusratkaisuja. Autoteollisuus nojaa näissä haasteissa entistä enemmän täsmällisen oikea-aikaiseen valmistukseen, joka mahdollistaa tilauskantojen toimittamisen varastoja kuormittamatta ja valmiita autoja ja muita ajoneuvoja seisottamatta. Tämä herkkä tasapaino edellyttää, että tuotantolaitoksen jokaisen prosessin jokainen vaihe optimoidaan mahdollisimman nopeaksi ja turvalliseksi. Jokaisen komponentin on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan – ja oikeassa kunnossa.

Ajoneuvon kokoamiseen tarvitaan tuhansia komponentteja, joiden muodot ja koot vaihtelevat suuresti. Autonvalmistajat eivät tarvitse laajan komponenttivalikoiman nosto- ja käsittelytoimintoihin pelkästään joustavia ja mukautuvia ratkaisuja. Laitteiden on myös luotettavasti kyettävä suoriutumaan monimutkaisista tai raskaista tehtävistä, jotka liittyvät komponenttien toistuvaan hienovaraiseen siirtämiseen ja sijoitteluun. Alipainenostoratkaisut ovat tässä tarkoituksessa ihanteellinen valinta autonvalmistajien tuotantotyön avuksi.^

TAWI:n alipainenostimissa on ratkaisuja, joilla voidaan tarttua useisiin erilaisiin komponentteihin, kuten akkuihin, renkaisiin, korin osiin, kojetauluihin, tuulilaseihin, ikkunoihin ja oviin, ja kääntää, kallistaa ja nostaa niitä. TAWI:n ratkaisuilla lukuisat eri valmistajat ovat parantaneet tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan merkittävästi, kun manuaaliset tehtävät, jotka tavallisesti edellyttävät kahden tai useamman työntekijän panosta, sujuvat yhdeltä käyttäjältä. TAWI:n alipainenostimien avulla kaikki käyttäjät suoriutuvat mistä tahansa prosessista turvallisesti ja tehokkaasti. Näin työvoimaa voidaan käyttää joustavammin. Työntekijät pystyvät sopeutumaan kaikkiin tarvittaviin muutoksiin – ja juuri oikeaan aikaan.

TAWI:n ratkaisut eivät vain auta yritystäsi selviytymään paremmin tulevaisuuden muuttuvista haasteista, vaan ne tuovat mukanaan myös välittömiä taloudellisia kannustimia. Ratkaisumme vähentävät virheellisestä manuaalisesta käsittelystä aiheutuvia ongelmia.


Mitkä ovat manuaalisen käsittelyn yleisimmät riskitekijät?

Man working on car chassi in awkward position

 • Liian painavat kuormat
 • Liian suuret kuormat
 • Kuormat, joihin on hankala tarttua
 • Epätasapainoiset tai vakaat kuormat
 • Rasitusta aiheuttavat tai toistuvat liikkeet
 • Hankalat nostoasennot tai liikkeet

YKSI KOKO EI SOVI KAIKILLE

Useat valmistajat pyrkivät automatisoimaan mahdollisimman monia prosessejaan, jotta ihmisten tekemä manuaalinen ohjaustyö ja vuorovaikutuksesta syntyvät riskit voidaan minimoida. Kaikkia prosesseja ei kuitenkaan voida automatisoida, etenkään kaikkein yleisimpiä manuaalisia toimia. Ja juuri vaikeasti automatisoitavat prosessit ovat kaikkein haastavimpia työterveydelle ja -turvallisuudelle.

Usein paras ratkaisu on automaatio robottien avulla. Autojen tuotantoon sisältyy kuitenkin auton kokoamisen lisäksi monia muitakin prosesseja. Tällaisia aliprosesseja ovat muun muassa osien toimitusketju, alustan kokoaminen, varaosien käsittely, renkaiden valmistus ja käsittely ja muovin ruiskuttaminen kojelautaan ja hallintapaneeleihin. Ja kun prosesseja on runsaasti, niitä on vaikea – tai jopa mahdoton – automatisoida. Alipaineella toteutettavat nosto- ja käsittelyratkaisut voivat kuitenkin auttaa prosesseissa merkittävästi. On muistettava myös, että tehtävien automatisointiin käytettävien robottien käyttöönotto voi edellyttää mittavia investointeja – robottiautomaatiosta sijoitukselle saatavaa tuottoa voi joutua odottamaan yli 3 vuotta, kun taas alipainenostimella tuottoa voi saada jo alle vuodessa. Alipainenostoratkaisujen avulla yksi työntekijä voi tehdä kahden tai useamman henkilön työt turvallisesti ja ergonomisesti komponentteja ja tuotteita vahingoittamatta. Näillä ratkaisuilla voidaan pitää riittävää etäisyyttä tarpeen mukaan, parantaa työntekijöiden terveydentilaa ja työmoraalia sekä lisätä tehokkuutta ja tuottavuutta.


Vääränlainen manuaalinen käsittely voi aiheuttaa seuraavia terveyshaittoja:

Worker grabbing his neck in pain from overexertion

 • Selkä-, niska-, hartia-, käsivarsivammat ja muut kehon vammat
 • Lihasten, jänteiden, nivelsiteiden, luiden, nivelten, verisuonten ja hermojen vauriot
 • Onnettomuuksista johtuvat isot haavat, mustelmat, murtumat jne
 • Pitkäkestoiset niskan seudun ja yläraajojen vaivat
 • Pitkäkestoiset alaraajojen vaivat
 • Pitkäkestoiset selkävammat ja kivut

RISKIALTTIIT TYÖPAIKAT OVAT RISKIALTISTA LIIKETOIMINTAA

Autoteollisuuden työntekijöillä ilmenevien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) ensisijainen syy on manuaalinen käsittely. TULE-sairauksiin kuuluu monenlaisia vammoja, jotka vaihtelevat nivelten, nivelsiteiden, jänteiden ja hermojen sekä selän rakenteiden vaurioista käsivarsien, hartioiden, kaulan, vatsan ja jalkojen vammoihin. TULE-sairaudet, joita kuvaillaan usein venähdyksiksi ja revähdyksiksi, muodostavat yli puolet kaikista työpaikkojen tapaturmista. Työntekijöiden kokeman kivun ja kärsimyksen lisäksi vammat maksavat myös työnantajille vuosittain useiden miljoonien dollareiden menetyksinä, jotka johtuvat loukkaantumisista, poissaoloista ja menetetystä tuotantoajasta.

Manuaalista käsittelyä tarvitaan lähes kaikissa työympäristöissä, ja se on erityisen vaarallista autoteollisuuden työntekijöille. Manuaalisen käsittelyn jatkuvat nosto-/käsittelytoimenpiteet heikentävät tuki- ja liikuntaelimiä vähitellen, ja vaivat voivat kumuloitua vaikeiksikin ajan oloon. Niistä aiheutuu myös onnettomuuksien seurauksena akuutteja vammoja, kuten haavoja tai murtumia. Manuaalinen käsittely voi johtaa vakaviin seurauksiin, jotka rajoittavat työntekijöiden kykyä tehdä erilaisia työ- ja vapaa-aikaan liittyviä toimia koko loppuelämän ajan. Ehkäisevät toimenpiteet ovat elintärkeitä. Tämäntyyppisiin vammoihin johtavien riskien lieventäminen edellyttää, että manuaaliset tehtävät suoritetaan aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.


Manuaalisen käsittelyn riskien poistaminen tuo seuraavia etuja:

 • Parempi työntekijöiden turvallisuus ja ergonomia = vähemmän poissaoloja, pienempi tuotantohävikki
 • Parempi prosessinopeus ja vähemmän virheistä johtuvia korjaustöitä
 • Paremmat työolosuhteet = helpompi rekrytointi ja pitkäkestoisemmat työsuhteet
 • Parempi työvoiman joustavuus
 • Parempi prosessitarkkuus ja tehokkuus
 • Parempi koko tuotantoketjun hallinta
 • Kustannustehokas integrointi lean-tuotannon ratkaisuihin
 • Parempi tulos

OLISIKO AIKA VALITA TAWI?

TAWI on panostanut jo vuosia tutkimukseen ja tuotekehitykseen tavoitteenaan poistaa TULE-sairauksiin liittyvät työasennot, liikkeet ja voimankäytöt työpaikoilta. Autoteollisuudelle suunnitellut TAWI:n nostoratkaisut poistavat toistuvasta nostamisesta aiheutuvan rasituksen ja vastaavat saapuvan tavaran käsittelyn erityishaasteisiin, kuten tarpeeseen pinota tavaroita erittäin matalalla ja korkealla olevien tasojen välillä tai käsitellä suuria ja särkyviä esineitä, kuten ikkunalasia. Kaikkien TAWI:n nostimien ergonomia on vertaansa vailla. Ne voidaan määrittää käsittelemään monenlaisia tavaroita, kuten laatikoita, säkkejä, tuulilaseja ja metallilevyjä, nopeasti ja turvallisesti ilman tarvetta polvistua tai kumartua.

Man mounting car parts using a handheld TAWI vacuum lifter

TAWI voi auttaa laatimaan aiempaa ergonomisemman työnkulun raakamateriaalien vastaanottamisesta logistiikkakeskuksissa, tuotantolinjaprosesseista ja koko tuotannon kattavasta renkaiden käsittelystä lopulliseen kokoamiseen ja varastointiin. Tämä ei takaa ainoastaan terveempänä pysyvää ja joustavampaa työvoimaa, vaan parantaa myös työntekijöiden keskittymiskykyä ja motivaatiota, mikä puolestaan vähentää virheiden määrää ja korjaustöitä huomattavasti.

Autoteollisuudella ja sen toimittajilla tulee aina olemaan jonkinlaisia haasteita. Paras strategia menestymiseen tulevaisuudessa on pitää tuotantoprosessit mahdollisimman joustavina ja tarjota mahdollisimman turvallinen ja houkutteleva työpaikka. TAWI:n alipainenostimet auttavat molemmissa. Asiantuntijamme tulevat mielellään käymään toimipaikallasi ja auttavat sinua erittelemään ne autonvalmistusketjusi osat, joita voidaan parantaa välittömästi ja merkittävällä tavalla.

Ota yhteyttä jo tänään, niin saat lisätietoja siitä, miten voida luoda aiempaa turvallisemman, tuottavamman ja kannattavamman prosessin.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Car chassis in warehouse racks

Manuaalisen käsittelyn haasteet autoteollisuudessa

Autojen valmistukseen liittyy useita erilaisia työtehtäviä useilla eri sektoreilla ja toimialoilla. Jokaisella on omat haasteensa komponenttien hankinnasta ja valmistuksesta ajoneuvon lopulliseen kokoamiseen ja toimitukseen. Kaikilla sektoreilla on kuitenkin yksi yhteinen haaste, manuaalinen käsittely.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös