Optimal sortering og palletering på lager og distribution

Kundecases, Logistik

Det stigende tempo af sorterings- og palleteringsprocesserne på lagre efter corona medfører eventuelt nye sundheds- og sikkerhedsfarer samt øget personaleomsætning grundet overarbejde og udbrændthed. Lastbiler og containere bliver bare ved med at komme trillende ind med produkter, der er stablet højt på paller. Så du er nødt til at arbejde hurtigt på en smart måde. Men kan sortering og palletisering på lagre automatiseres, og hvis det kan, i hvilken udstrækning vil dette så være muligt og til hvilken pris?

Uanset om du søger viden i aviser, magasiner om teknik eller på websteder om logistik, vil du sandsynligvis finde ud af, at coronapandemien har været god for virksomheder, der beskæftiger sig med at levere varer til kunder. Disse virksomheder har oplevet, at efterspørgslen er steget til det dobbelte, tredobbelte eller endda til det tidobbelte af deres tidligere efterspørgsel, eftersom de leverer til mennesker, som handler online hjemmefra.

For driftschefer på lagre har dette skabt et presserende behov for medarbejdere, som er villige til at udføre repetitivt, fysisk arbejde såsom læsning, losning og sortering af kasser, sække, tønder og pakker i alle mulige vægt- og størrelsesklasser. Det kræver ofte to personer at løfte tungt gods, mens lettere pakker skal flyttes hurtigt og ofte. Med de nye udfordringer efter pandemien må vi stille os spørgsmålet: Kan vi gøre det anderledes? Hvis vi kan, hvordan skal vi så gøre det?

Tidspres, høje voluminer og mangel på arbejdskraft er ikke ideelle betingelser for at eksperimentere med, hvordan man kan ændre måden, man arbejder på. Men der findes smarte løsninger, som kan gøre en stor forskel med minimale afbrydelser af arbejdsprocesserne og overraskende fordele.

Sortering og palletering på lagre er farligt arbejde

Lastbiler og containere bliver bare ved med at komme trillende ind med produkter, der er stablet højt på paller. Så du er nødt til at arbejde hurtigt på en smart måde. Du har typisk tre eller fire timer til at losse en container, så flere lagermedarbejdere klatrer ind i den, og du ruller en rullecontainer, en palle eller en båndtransportør hen til den. Når godset er ude af containeren, skal disse medarbejdere sortere og fordele det på adskillige paller, så de kan indlagres og senere plukkes til afsendelse til slutkunden.

Lagermedarbejdere, som sorterer kasser på rullepaller

Disse grundlæggende ordregennemførelsesprocesser er stadig i stor udstrækning manuelle. Til dels fordi de kræver en kompleks kombination af bevægelser. Du skal manøvrere pallerne og løfte, placere, sortere og scanne en lang række produkter, som er pakket forskelligt. Derefter skal du placere disse produkter på reoler og plukke dem igen, sætte dem endeligt på plads og flytte dem til afsendelse med lastbiler. Et enkelt emne løftes ofte flere gange.

”Manuelle løft påvirker din krop over tid,” siger Anders Knapasjö, Vice President for Norden, Baltikum og Tyskland for Piab Lifting Automation Division og ekspert inden for højfrekvente løft. ”På kort sigt lægger du måske ikke mærke til det. Men du bemærker det pludselig, når du kommer hjem, og sætter dig ned for at spise middag. Forestil dig, hvordan mennesker, som har gjort dette i 10 eller 20 år, har det.”

Det er intet under, siger Anders, at der er så mange, der kommer til skade på arbejdspladsen i logistikbranchen. ”Det er, fordi mennesker løfter ting hundredvis, hvis ikke tusindvis, af gange i løbet af en dag, hvor de bukker sig ned og drejer kroppen, mens de gør det – ofte i ubekvemme positioner. Selv hvis det er lette ting, de løfter, så tager det hårdt på kroppen.”

Lagermedarbejdere sorterer kasser på et transportbånd

Nye udfordringer for lagerdriften

Det stigende arbejdstempo på lagre efter corona medfører eventuelt nye sundheds- og sikkerhedsfarer samt øget personaleomsætning grundet overarbejde og udbrændthed. I øjeblikket oplever lagermedarbejdere i USA f.eks., at antallet af arbejdsskader ligger på et niveau, der er dobbelt så højt som hos andre medarbejdere i den private sektor – højere end i byggeindustrien, kulminedriften og størstedelen af produktionsindustrierne. Muskel- og knoglelidelser forårsaget af manuel palletering udgør mere end en tredjedel af alle mistede arbejdsdage, hvilket beløber sig til en anslået omkostning på 20 milliarder dollars pr. år i arbejdsskadeforsikring – et forbløffende beløb. Gravide medarbejdere på et lager i Memphis administreret af 3PL XPO fik afvist deres anmodninger om at udføre lettere arbejde aborterede efterfølgende spontant. Lagermedarbejdere arbejder ofte hårdt i lagerfaciliteter uden aircondition, hvilket øger faren forbundet med at arbejde i et højere arbejdstempo.

Omkostninger forbundet med personskader på lagre:

 • Lagermedarbejdere i USA pådrager sig dobbelt så mange arbejdsrelaterede skader som gennemsnittet
 • Det er en højere personskadefrekvens end inden for minedrift og bygge og anlæg
 • Skader forårsaget af manuel palletering er skyld i 34 % af alle mistede arbejdsdage
 • Den estimerede omkostning er 20 milliarder dollars om året i arbejdsskadeforsikring

Menneske eller maskine til sortering og palletering på lagre?

Det giver helt sikkert mening at få en maskine til at udføre nogle af disse anstrengende opgaver eller dem alle – i hvert fald i første omgang. Men kan sortering og palletering automatiseres, og hvis det kan, i hvilken udstrækning vil dette så være muligt, og hvad koster det? Det er komplekst at indføre robotteknologi, og de fleste virksomheder – selv de helt store – er ikke gearet til at implementere disse avancerede systemer, og det er sjældent, at tilpasningen til den eksisterende organisation er vellykket. Gennemgribende, nye teknologier forudsætter oftest dyre investeringer i en omstrukturering af de eksisterende forretningsprocesser, rekvalificering af medarbejderne og transformering af organisationen. Investeringen vil med tiden betale sig, men produktivitet og performance kommer til at lide under det – i hvert fald på kort sigt.

Mennesker er derfor altafgørende for at opnå gode resultater i virksomheden. Det er mennesker, som hurtigt kan løse pludseligt opståede problemer, håndtere ekstraordinære omstændigheder og foretage forbedringer. Det er, når du kombinerer mennesker og maskiner, at de store fordele kan høstes. Chefer, som fokuserer på både mennesker og teknologi, har størst sandsynlighed for at holde driften kørende på en god måde og at høste fordelene ved automatisering. Driftschefer på lagre søger derfor ”plug and play”-løsninger: Maskiner, som fysisk ikke er alt for store eller uhåndterlige, er afprøvede og gennemtestede, brugervenlige for operatørerne, lette at sætte op og rekonfigurere, efterhånden som opgaverne ændrer sig over tid.

Beregning af investeringsafkastet fra sorterings- og palleteringsteknik på lagre

Ethvert automatiseringsprojekt som er mere end almindeligt kompliceret – som tager mere tid, kræver mere plads og ekspertise, flere dele – afvises på stedet, fordi det ville stække bestræbelserne på at imødekomme den hurtigt voksende efterspørgsel. Plug and play-systemer tilbyder for hver aktivitetskategori, uanset om det er flytning, sortering, vending, placering eller plukning af gods, et langt større investeringsafkast end store, specialkonstruerede installationer.

I dag ved man, at automatisering er bedst egnet til store organisationer, der har rigeligt med penge til formålet. Men dette er ikke viden underbygget af erfaring. Investeringsafkastet (ROI) for maskiner, som hjælper med sorterings- og palleteringsprocessen, kan beregnes med nogen nøjagtighed.

Højfrekvent løfteteknologi

TNT (nu FedEx) i Sverige havde et problem. Virksomheden pådrog sig omkostninger, fordi medarbejderne fik skader pga. manuelle løft, som førte til sygeorlov og rehabilitering. Udfordringen var at finde løfteudstyr, som bevarede eller øgede produktiviteten og samtidig løftede varer i sorterings- og palleteringsprocesserne.

TNT benyttede derfor en uafhængig virksomhed, XDIN, til at lave en undersøgelse af de eksisterende, manuelle håndteringsprocesser og sammenligne dem med brugen af vakuumløfteteknologi. Omkring 15 % af pakkerne vejede mere end 20 kg, mens 75 % vejede mellem 3-12 kg. Der blev løftet hvert 15. sekund i adskillige timer pr. dag, fem dage om ugen fra transportbåndets højde, ind en rullecontainer eller over på en palle og omvendt med en drejning eller vending på 180 %. En given mekanisk løsning skulle være brugervenlig og mulig at tilpasse til både højre- og venstrehåndede medarbejdere.

Reduktion i antallet af personskader på mere end 40 %

XDIN anvendte samme tilgang som det amerikanske nationale institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (NIOSH) og undersøgelsen viste, at virksomheden ville kunne reducere skader med mere end 40 % ved at bruge vakuumløfteteknologi, som var konstrueret specifikt til håndtering af eksprespakker. Thomas Engman, som dengang var Operations Manager hos TNT i Sverige, udtalte, at vakuumløfteteknologien ikke blot reducerede skader hos medarbejderne. Den nedsatte heller ikke produktiviteten.

“Løftene fungerer endnu bedre, end vi turde håbe på”, sagde han. ”De ergonomiske fordele medfører også økonomiske fordele i form af reduceret sygeorlov og lavere rehabiliteringsomkostninger, hvilket også vil gøre det lettere at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.”

Det er den oplevelse, som mange virksomheder, der har valgt højfrekvent vakuumløfteteknologi, har, siger Anders Knapasjö, der er Vice President for Norden, Baltikum og Tyskland hos Piab Lifting Automation Division.

“Vi får eksempler på dette hver uge — kunder som oplever fordelene ved plug and play-automatisering til sorterings- og palletiseringsprocessen,” siger han.

Vigtigheden af hastighed

For pakker, der flyttes fra et transportbånd og over på paller eller ind i rullecontainere, gælder det generelt, at manuel håndtering vil være hurtigere end med mekanisk hjælp i cirka den første time. Men når man når til den tredje time, vil hastigheden for begge metoder være den samme. Efter tre til fire timer vil maskinen hver gang være hurtigere end mennesket, fordi den ikke finder det anstrengende at løfte og aldrig bliver træt.

“Vi har et avanceret værktøj til beregning af investeringsafkastet for vores kunder, hvor vi indregner alle fakta om de udfordringer, de står overfor, deres medarbejdere, deres pakkerater osv., så vi kan sammenregne omkostningerne og holde dem op mod investeringen,” siger Anders. “Men sædvanligvis ses afkastet på investeringen efter seks til syv måneder. Det er her, det bliver interessant for dem.”

Optimer sortering og palletering på dit lager med højfrekvente løftere

Højfrekvente vakuumløftere er designet til at efterligne den måde, hvorpå et menneske arbejder manuelt. En standard vakuumløfter kræver, at du trækker den hele vejen ned til pallen med begge hænder, og at du venter på, at vakuummet frigives, hvilket tager et eller to sekunder. En højfrekvent løfter har en knap til hurtigt slip, der gør operatøren i stand til at slippe en pakke, før den overhovedet har ramt pallen. Hvis det betyder, at man kan sortere og palletere med én person i stedet for to, så er effekten på omkostningerne indlysende. Og hvis du kan ansætte et bredt udvalg af medarbejdere til at klare opgaven i stedet for udelukkende at skulle bruge atletiske unge mennesker, så forsvinder dine ansættelsesmæssige udfordringer som dug for solen.

“Med hjælp fra moderne teknologi som denne, kan du fortsætte med at løfte, til du bliver 83, og din ryg vil have det fint,” siger Anders.

Mandlig lagermedarbejder, som bruger en TAWI-vakuumløfter til palletering af kasser

Med den højfrekvente løfter fra TAWI kan du f.eks. let og hurtigt gribe fat og løfte med blot én hånd, mens sugefoden kan holde fast i de fleste typer af pakkede varer. Denne teknologi tilbyder:

 • Håndtering af pakker ved høj hastighed
 • Løfter kasser, tromler, bagage, fødevarer m.m.
 • Griber fat oppefra eller fra siden
 • Løft med én hånd ved hjælp af et brugervenligt håndtag med joystick
 • Funktion til hurtigt slip for at spare tid
 • Sugefødder, der er passer til forskellige pakketyper
 • Roterer pakker 360°

En plug and play-løsning til sortering og palletering på lagre

Jollyroom er den største e-handelsvirksomhed for børne- og babyprodukter i Norden. Som for så mange andre e-handelsvirksomheder har de seneste år budt på nye logistiske udfordringer for virksomheden, herunder forsinkede forsendelser, lagerføring, der er svær at planlægge, og stigende efterspørgsel fra kunderne. Jollyroom besluttede derfor, at de havde behov for at se på forskellige løfteløsninger til håndtering af tungt og omfangsrigt gods. Deres prioritet var at minimere sygeorlov og give deres medarbejdere bedre ergonomiske forhold. Vakuumløfteløsninger fra TAWI lever op til kravene og er især værdsatte, fordi de er så lette at betjene.

“Det samme arbejde kræver færre medarbejdere, når der bruges løftere fra TAWI. I stedet for at to mennesker løfter en tung vare, kan én person ved brug af vakuumløfteren klare det selv,” siger Niklas Blomberg, virksomhedens projektleder for logistik i Göteborg.

Dette gør sorteringsprocessen mere tids- og omkostningseffektiv, men vigtigst af alt gør det løft af gods op til 70 kg næsten helt ubesværet, og det sikrer, at medarbejderne har gode ergonomiske arbejdsforhold i det lange løb.

relateret indhold

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets. Containeraflæsningsudstyr

Containeraflæsningsudstyr i 2024: En komparativ analyse af de bedste tekniske løsninger

I 2022 blev der verden over afsendt over 161 milliarder pakker. Dette forventes at vokse til 256 milliarder pakker frem til 2027, hvilket vil indebære en årlig vækstrate på 59 %. Udsigterne for branchen kan nok se positive ud, men virkeligheden for de enkelte virksomheder er ofte en anden. Stigende pres og forventninger fra køberne kombineret med mangel på arbejdskraft gør den forventede vækst plus de eksisterende udfordringer i branchen problematiske. Hvis det ikke håndteres ordentligt, kan denne vækst blive truet af flaskehalse i branchen, f.eks. ved læsning og aflæsning af containere. I denne artikel sammenligner vi det bedste containeraflæsningsudstyr, der kan fås i 2024.

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top