Sikre løft inden for kemisk og farmaceutisk fremstilling

Findes der virkelig en måde, hvorpå man kan sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for mennesker, der arbejder inden for farmaceutisk og kemisk fremstilling?

Farmaceutiske og kemiske producenter står ligesom producenter inden for andre brancher over for reelle og alvorlige sundheds- og sikkerhedsproblemer, der ikke bare relaterer sig til farlige materialer eller stoffer. Disse udfordringer rækker ud over komponenterne, eftersom der stadig findes faciliteter, der benytter manuelt arbejde til påfyldning, afvejning, behandling eller løft af ingredienser og kemikalier.

Der er mange risikoområder inden for den kemiske og farmaceutiske industri, og hovedårsagerne til ulykker er menneskelige fejl, utilstrækkelig uddannelse og forkert vedligeholdelse.

pharmaceutical manufacturing

  • Menneskelige fejl
    Hovedparten af de ulykker i industrien, som sker hvert år, opstår af en simpel årsag – at vi er mennesker. Mange af disse ulykker skyldes, at en medarbejder ikke følger sikkerhedsprocedurerne fra fabrikken eller virksomhedsejerne. Der kan ske ulykker, når der ikke bruges det rigtige udstyr, eller medarbejderne springer over, hvor gærdet er lavest. Ulykker eller forkert håndtering kan medføre forurening, som både kan påvirke miljøet inde og udenfor fabrikken. Dette kan have betydelige konsekvenser for driften, fra produktionsstop og sygdom blandt personale til tab af tillid til brandet eller lignede.
  • Utilstrækkelig uddannelse
    Nemme og hjemmelavede løsninger opstår ofte pga. utilstrækkelig sikkerhedsuddannelse eller fejlagtige processer. Ulykker i industrien er mere sandsynlige, når personalet ikke er tilstrækkeligt uddannet i at bruge særligt værktøj eller udstyr.
  • Forkert vedligeholdelse
    En hyppig årsag til industrielle ulykker inden for den farmaceutiske og kemiske industri er forkert vedligeholdelse af udstyr. Regelmæssig og korrekt vedligeholdelse i henhold til fabrikantens anbefalinger er vigtig for at sikre, at udstyret fungerer, som det skal og frem for alt sikkert. Fejl og manglende høje standarder i produktionen, hvor nøjagtighed og korrekthed er af afgørende betydning, kan medføre alvorlige konsekvenser for medarbejdernes sundhed og sikkerhed.

Sundhed og sikkerhed – den mest afgørende faktor for bibeholdelse af arbejdskraft inden for farmaceutisk og kemisk håndtering

Sundhed og sikkerhed er afgørende for bibeholdelse af arbejdskraft, da de er tæt forbundne. I farmaceutisk og kemisk sammenhæng er et centralt element sikker materialehåndtering. Produkter skal flyttes eller håndteres med omhu, samtidig med at tempoet og den korrekte proces holdes. Det er altid udfordrende at finde nye og mere effektive arbejdsgange, men der er ingen grund til at gå på kompromis med hverken effektiviteten eller ergonomien. En anden vigtig faktor, der bør overvejes, er naturligvis behovet for etablering af ATEX zoner, og at produkter i rustfrit stål overholder sanitære regler.

Grundlæggende sikkerhed indenfor laboratorie- og fremstilling

Der findes omfattende retningslinjer, der skal følges i forbindelse med grundlæggende laboratoriesikkerhed, men det kan være svært for medarbejderne hele tiden at holde trit med dem og sikre, at de har højeste prioritet. Regelmæssig gentagen uddannelse indenfor specifikke områder er afgørende for at holde rutinerne opdaterede.

Uddannelse er ikke bare afgørende for at holde sig opdateret med procedurer og processer – virksomheder, der investerer i udvikling og uddannelse af medarbejdere, vil bemærke, at en kultur med læring skaber ansatte, der er stolte af deres arbejde og tager ansvar for de underliggende opgaver. Årlig uddannelse bør planlægges for at bevare bevidstheden om visse færdigheder, mens periodisk uddannelse i f.eks. maskinvedligeholdelse holder processerne i gang uden problemer. Udstyr, der ikke bare er nemt at bruge, men også at rengøre og vedligeholde, er også en god måde at sikre, at dine medarbejdere udfører deres arbejde på en sikker og nøjagtig måde fra begyndelsen.

Regelmæssige risikovurderinger og bedømmelse af udstyr

Inden for visse brancher kan det virke overdrevent, men når det gælder behandling af kemikalier, lægemidler eller farlige stoffer, er det yderst vigtigt. Det er ekstremt vigtigt og sommetider besværligt at sikre, at udstyret er i orden både mht. renlighed og sikkerhed, men det er ikke en umulig opgave. Det er heller ikke umuligt at finde løsninger for krævende ATEX zoner.

Minimer manuelt arbejde

Sommetider er den vigtigste faktor at fjerne eller i det mindste minimere manuel håndtering af materialer og komponenter. Det er en vanskelig opgave, da det undertiden er umuligt helt at automatisere en hidtil manuel opgave. Der findes dog måder at omgå det på uden at påvirke eksisterende proceslinjer eller produktiviteten. Manuel håndtering kan næsten helt elimineres ved at installere hjælpemidler til løft – samtidig med at produktiviteten, sikkerheden og nøjagtigheden bibeholdes med en ekstra bonus i form af forbedret ergonomi.

Implementering af løfteløsninger til at gøre manuel håndtering lettere

Et af de vigtigste skridt i forhold til at vælge det rette løfteudstyr for at overvinde udfordringer og minimere manuel håndtering er at sikre, at udstyret passer godt til det, der skal løftes eller flyttes. For eksempel vælges og tilpasses løftesystemer normalt til at løfte en specifik genstand, såsom plader, sække og kasser – som alle kræver forskellige værktøjer og komponenter. Der kan være det tilbagevendende problem, hvor udstyr skal behandles varsomt og omhyggeligt, men brugen af sikkerhedshandsker kan gøre proceduren endnu mere kompliceret. Det er afgørende at have udstyr, der tillader og overholder brug af handsker eller anden slags sikkerhedsudstyr.

Sikkerhed for mennesker og produkter

TAWI’s løsninger kan være hjørnestenen i en yderst sikker og præcis proceslinje – uanset hvilket sikkerhedsgrej eller -udstyr medarbejderne skal have på. En vakuumløfter kan nedsætte risikoen for arbejdsrelaterede skader og skade på dit produkt, mens ergonomien forbedres betydeligt med mindre manuel håndtering – med minimal indsats og risiko for forurening. Enhver medarbejder vil være i stand til at håndtere de tungeste sække, kasser eller tønder hurtigt og sikkert – mens der holdes trit med tempoet og sikkerheden.

Tilpasset løsninger til krævende miljøer

TAWI har leveret sikker og ergonomisk løfteudstyr til kunder i den farmaceutiske og kemiske industri i årtier. Vi tilpasser ofte løsninger til specifikke processer for at sikre, at enhver kunde har det bedste udstyr til at optimere sine processer og ydelse – uden at gå på kompromis med strenge sikkerhedskrav.

Vi står klar til at hjælpe dig med en specifik løsning, der imødekommer dine behov – uanset hvad dit miljø kræver. Hent og se optagelsen af vores webinar hvor vi viser nogle eksempler på vores løfteudstyr, netop til den farmaceutiske og kemiske industri – klik her.

relateret indhold

Man lifting window with vacuum yoke sheet gripper

Vælg det rette løfteudstyr som er tilpasset dine daglige arbejdsprocesser

At have adgang til det bedst mulige løfteudstyr vil i høj grad gavne personalets sundhed og produktivitet på ethvert lager eller i et produktionsmiljø. Udfordringen ligger i at vælge det rigtige udstyr hvilket ofte indebærer en kompleks udvælgelsesproces og en betydelig investering. Der er ikke to faciliteter som er ens med hensyn til størrelse, layout eller krav til materialehåndtering. Denne artikel er en praktisk guide til at komme i gang med udvælgelsesprocessen. Vi giver et overblik over hvilke typer udstyr som kan tilpasses eller om egner sig bedst til specifikke opgaver.

Læs mere

Biotech employee

Pharma fremstillingsindustri: Udfordringer og løsninger

Lægemiddelfremstilling er kompleks og nogle gange en farlig industri. Fremstillingsprocessen kræver præcise, sikre og hygiejniske løft ved vejning, forarbejdning og emballering. Vores skræddersyede løfteløsninger kan løse de største udfordringer i branchen som at forbedre produktiviteten samtidig med at tilføre sundheds- og sikkerhedsfordele.

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top