Strømlin containertømning med det rette løfteværktøj

Logistik, Lufthavne & Havne

Container tømning er en af de arbejdsopgaver som er svære at håndtere. Der er ofte mange forskellige varer og pladsen er trang, dette gør at arbejdsprocesserne med at tømme containeren, stadig er præget af manuelle løft.
Og alligevel, med boom’et inden for e-handel, oversvømmes forsyningskæden som aldrig før af containere proppet med forbrugsvarer.
Hvis stål og elektricitet kunne erstatte menneskers muskler i denne afgørende funktion, ville der være åbenlyse fordele for arbejdstagere, arbejdsgivere og økonomien. Heldigvis har vi arbejdet hårdt på at finde en løsning på problemerne med container tømning. Hvis du arbejder i logistikbranchen,  der søger at losse en container eller trailer sikkert og effektivt – så læs videre og gør dig klar til at få nogle handlingsrettede oplysninger.

Udfordringer ved tømning af containere

Tømning af containere er udfordrende af forskellige årsager:

  • Inde i en container er der ikke meget plads og der er begrænset mulighed for at bevæge sig.
  • Arbejdsopgaven udføres normalt ved manuelle løft, som kan være svært at skaffe arbejdskraft til og medarbejderne til disse opgaver får ofte arbejdsskader pga. de gentagende løft.

“Vi har ofte kunder, der kommer til os og deler deres erfaringer med at manuelt tømning af containere eller lastvognsanhænger ofte er forbundet med høj risici for medarbejdernes fysiske tilstand. Logistikvirksomheder oplever udfordringer med ergonomi. Det er svært at finde folk til at udføre dette job, og en hurtig investeringsafkast (ROI) er både afgørende og svært at opnå med eksisterende mekaniske løsninger. Dette er det grundlæggende dilemma ved container tømning.”
Anders Knapasjö, Vice President Nordic, Baltic & Germany for TAWI

I teorien kan maskiner transformere tømningssprocessen, så længe de er designet til at tage højde for de komplekse udfordringer, der opstår, når en container bakkes op til lagerporten.

Men automatiske systemer har begrænset fleksibilitet. Selvom en maskine kan håndtere en bred vifte af varer stablet på forskellige måder, vil der altid være noget, der kræver menneskelig hjælp.

Fleksibilitet er dyrt. At efterligne en menneskes evne til at identificere, nå, gribe, dreje og løfte flere genstande kan hurtigt blive en høj omkostning.

Dette er grunden til, at robotter ikke er en løsning – ikke i en nært forestående fremtid.

Imidlertid er tømning af containere et glimrende eksempel på en industriel proces, hvor semi-automatiske systemer kan hjælpe med opgaven – maskiner kombineret med menneskelige operatører – som sandsynligvis vil betyde en effektiv vej til at løse udfordringerne.

Tømning af paller med kasser fra en container håndteret af medarbejder

Traditionelle metoder og best practice for containertømning

Som nævnt er containertømning en udfordrende opgave, og det er vigtigt at tænke på sikkerhed såvel som effektivitet. For at sikre sikker og effektiv containerlosning er her nogle essentielle tips og best practice at følge:

1. Tag særlige forholdsregler, hvis containeren er lastet med farlig gods

Hvis containeren er lastet med farlig gods, er det afgørende at tage ekstra forholdsregler. Overhold alle relevante sikkerhedsregler og retningslinjer, der er specifikke for håndtering af farligt gods. Lever passende beskyttelsesudstyr til arbejdstagerne og sørg for, at de er uddannet i at håndtere sådanne materialer sikkert.

2. Anvend passende udstyr

Afhængigt af lastens karakter og vægt skal du vælge passende udstyr til at tømme containere. Gaffeltrucks, mobile løsninger til løft, containerlosningssystemer, kraner og transportbånd kan optimere processen, øge effektiviteten og reducere manuelt arbejde. Vælg det udstyr, der bedst matcher kravene til din last og facilitet.

3. Vurder alle mulige ricisi og adresser dem

Før du påbegynder tømningsprocessen, vurder omhyggeligt alle potentielle farer forbundet med containeren og dens indhold. Søg efter tegn på ustabilitet i lasten, såsom skæve eller skiftende genstande. Hvis der identificeres nogen farer, skal der straks træffes foranstaltninger for at afhjælpe dem. Fastgør lasten korrekt for at forhindre, at den ikke falder ned over medarbejderne og dermed forårsager arbejdsskader.

Vil du gerne have et besøg og gennemgang af hvordan din arbejdsproces kan optimeres? Kontakt os for en aftale.

relateret indhold

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets. Containeraflæsningsudstyr

Containeraflæsningsudstyr i 2024: En komparativ analyse af de bedste tekniske løsninger

I 2022 blev der verden over afsendt over 161 milliarder pakker. Dette forventes at vokse til 256 milliarder pakker frem til 2027, hvilket vil indebære en årlig vækstrate på 59 %. Udsigterne for branchen kan nok se positive ud, men virkeligheden for de enkelte virksomheder er ofte en anden. Stigende pres og forventninger fra køberne kombineret med mangel på arbejdskraft gør den forventede vækst plus de eksisterende udfordringer i branchen problematiske. Hvis det ikke håndteres ordentligt, kan denne vækst blive truet af flaskehalse i branchen, f.eks. ved læsning og aflæsning af containere. I denne artikel sammenligner vi det bedste containeraflæsningsudstyr, der kan fås i 2024.

Læs mere

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top