Håndtering af bagage udvalgt til screening

Ubesværet og effektiv håndtering af bagage med ergonomisk løfteudstyr til bagage.

Lifting baggage at airport terminal

Område for sikkerhedskontrolleret indchecket bagage

I lufthavne omdirigeres mistænkelig bagage til et særligt område for indchecket bagage som skal tjekkes efter. Her skal det løftes og flyttes fra et indkommende transportbånd til en inspektionsenhed. Efter grundig undersøgelse skal sikkerhedsmedarbejderen igen flytte bagagen til det udgående transportbånd. Før TAWI’s løsninger til disse områder blev dette arbejde udført manuelt, hvilket resulterede i arbejdsskader og nedsat produktivitet.

Sikkerhedsenhederne er ofte unikke fra lufthavn til lufthavn. Rum med lav arbejdshøjde, snævre rum og arbejde omkring søjler kræver meget fleksible løfteløsninger. TAWI’s specielt udviklet vakuumløfteudstyr til sikkerhedsområder muliggør løft og flytning af bagage i mindre rum, samtidig med at man undgår arbejdsskader og produktiviteten samtidig øges.

Bagagehåndtering ved terminaler til krydstogtskibe

Ved bagageterminaler til krydstogtsskibe skal bagagen scannes og kontrolleres af sikkerhedsmæssige årsager. Efter de er blevet scannet igennem skal sikkerhedsmedarbejderen flytte bagagen til det udgående transportbånd. Før implementeringen af TAWI’s løsninger blev dette arbejde udført manuelt, hvilket resulterede i arbejdsskader og nedsat produktivitet.

 

TAWI’s specielt udviklede løfteløsninger med vakuum gør det muligt at løfte og flytte bagage i trange rum, samtidig med at man undgår arbejdsskader og produktiviteten opretholdes.

TAWI’s løsninger til løft af bagage til sikkerhedskontrollerede områder gør det muligt at løfte og overføre bagage i mindre rum, samtidig med at arbejdsrelaterede skader undgås og produktiviteten opretholdes.

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top