warehouse health and safety: Person in a warehouse palletizing a canister with the use of a TAWI vacuum lifter

LOGOSYS fallstudie: Bättre hälsa och säkerhet på lagret med TAWIs vakuumlyftar

Högre säkerhet och tidseffektivitet i LOGOSYS Logistiks lager

warehouse health and safety: Person in a warehouse palletizing a canister with the use of a TAWI vacuum lifter
Med den här lösningen har vi lyckats med att både förbättra arbetssäkerheten och öka produktiviteten i vår plockningsprocess

Manuel Piechotta

Biträdande chef

Högre säkerhet och tidseffektivitet i LOGOSYS Logistiks lager

I den tempofyllda logistikvärlden är företagen på ständig jakt efter innovativa lösningar som förbättrar effektiviteten och säkerheten i deras verksamhet. En av marknadsledarna inom logistik, LOGOSYS Logistik GmbH, har tagit ett viktigt steg framåt genom att integrera TAWI vakuumlyftar i sitt arbetsflöde.

LOGOSYS Logistik har över 75 års erfarenhet av branschen och är specialiserat på logistiklösningar för läkemedel och kemikalier. I deras tjänster ingår lagerhållning, orderplockning, transport och spedition samt även produktionslogistik. LOGOSYS har 225 anställda och strävar ständigt efter förbättringar som optimerar effektiviteten och prestandan för kundernas bästa.


Utmaningen: Att förbättra hälsan och säkerheten på lagret – OCH maximera effektiviteten

Daglig förflyttning av gods utan tekniskt stöd medförde stora fysiska belastningar för lagerarbetarna på LOGOSYS. Samtidigt ökade risken för personskador och stillestånd.

Traditionell, manuell hantering av tunga laster ökade risken för arbetsplatsolyckor och gjorde orderbehandlingen långsammare, vilket påverkade den sammantagna produktiviteten. Det fanns ett tydligt behov av en modernare arbetsmiljö med mer stöd för medarbetarna.

Huvudutmaningar:

  • Fysiska belastningar för de anställda
  • Säkerheten i lagret
  • Flaskhalsar för effektiviteten
  • Personalnöjdhet

Lösningen: Användarvänliga vakuumlyftar som förbättrar hälsan och säkerheten på lagret

”Att avlasta lagerarbetarna var en viktig punkt för oss. Med TAWI vakuumlyftar kunde vi lösa utmaningarna med manuell hantering genom att erbjuda våra anställda en smidig och säker lyftprocess”, säger Manuel Piechotta på LOGOSYS Logistik GmbH.

Vakuumlyftarna används dagligen för orderplockning på två ställen i lagret. Genom att växla mellan olika lyftverktyg kan medarbetarna enkelt förflytta dunkar, säckar och lådor upp till 50 kg. Varje dag hanteras i genomsnitt sju pallar med olika gods med hjälp av vakuumlyftarna. Det är 218 pallar per månad.


Resultatet: Säkerheten, personalnöjdheten och produktiviteten på lagret har ökat

När TAWIs vakuumlyftar hade installerats på LOGOSYS Logistik GmbH märktes en snabb och markant minskning av de fysiska belastningarna för de anställda.

Manuel Piechotta förklarar: ”Arbetet i plockområdet har förbättrats och vi har färre klagomål och mindre sjukfrånvaro på grund av fysiska belastningar. Dessa positiva förändringar har inte bara bidragit till en bättre arbetsmiljö, utan även lett till en ihållande ökning av de anställdas nöjdhet.”

”Med den här lösningen har vi lyckats med att både förbättra arbetssäkerheten och öka produktiviteten i vår plockningsprocess”, fortsätter Manuel Piechotta. ”Och även detta var förstås en avgörande faktor för investeringsbeslutet”.

Close up of a person using a vacuum lifter to lift canisters

Upplevda fördelar:

Ergonomiska lyft: Mindre fysisk belastning genom ergonomisk lasthantering som skonar medarbetarnas ryggar och leder.
Högre säkerhet: Risker i samband med manuella lyft av tunga föremål förebyggs.
Tidseffektivitet: Snabbare orderbehandling och därmed även högre produktivitet.
Avsevärt högre arbetsmoral: Arbetsmiljön har moderniserats och de anställdas tillfredsställelse ökat.
Omedelbar avlastning: De anställda har upplevt avsevärt mindre fysisk belastning.
Färre klagomål och mindre frånvaro: Markant färre klagomål avseende fysiska belastningar och mindre frånvaro.
Positiv respons från de anställda: De anställda har välkomnat den nya utrustningen och uppskattar de förbättrade arbetsförhållandena.

Ett partnerskap för hälsosam och säker lagerverksamhet

Partnerskapet mellan LOGOSYS Logistik och TAWI har minskat de fysiska belastningarna för de anställda och skapat en säkrare, effektivare och mer medarbetarvänlig arbetsmiljö.

Denna erfarenhet är ett exempel på hur smarta lyftlösningar kan förändra en logistikverksamhet i grunden genom att förbättra hälsan och säkerheten i lagret och samtidigt öka produktiviteten.

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
  • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top