Omslagsbild för Containerlossare från TAWI

Containerlossare

TAWIs Containerlossare är en innovativ, mobil lyftanordning för att lasta och lossa gods från containrar och lastbilar. Den integrerade vakuumlyften, plattformen och transportbandet gör lossningen till en ergonomisk och effektiv process.

Välj vilken produkt du vill lyfta
Man lyfter containergods med TAWIs Containerlossare Kvinna lyfter stort paket med vakuumlyft till transportband i container Personal på Yusen Logistics kör Containerlossare genom gång på lager Kivnna lyfter stort paket från container till ett transportband Man kör mobil Containerlossare med fjärrkontroll i lagerlokal Man lyfter paketerad mikrovågsugn i en container Man lyfter kartong med vakuumlyft på Containerlossare

Innovativt lyfthjälpmedel för containerlossning

Containerlossaren kan öka effektiviteten och säkerheten i flertalet viktiga arbetsmoment, så som lossning och lastning av containrar och sortering av gods. Den här mobila lyftanordningen revolutionerar lagerlogistiken, eftersom den är idealisk för trånga ytor som lastbilar och fraktcontainrar.

 • Mobil batteridriven enhet
 • Lyftkapacitet <50 kg
 • Justerbart transportband

Få en offert på vår Containerlossare

Anpassningsbarhet och Säkerhet med Containerlossaren

Containerlossaren riktar sig mot lyftbehoven hos lager och distributionscentraler och löser deras utmaningar med sin mobilitet och anpassningsbarhet för olika sorters verksamheter. Dess användarvänliga styrning och kontrollpanel gör att operatören lär sig använda den på nolltid.

 • 1. Flexibelt modulärt system– kan lossa paket till transportband eller pall. Transportbandet kan monteras till vänster, höger eller i mitten av plattformen.
 • 2. Helt mobil– har hjul och ett batteridrivet system som gör det enkelt att köra mellan olika portar eller byggnader, vilket gör det till en tillgång för hela anläggningen.
 • 3. Integrerad vakuumlyft– kan lyfta upp till 50 kg och har ett enhandshandtag som gör det möjligt för operatören att gripa paket från vilken vinkel som helst samt rotera lasten. Lyftenheten är monterad på pelarmonterad svängarm som både kan höjas och sänkas, samt svängas fram och tillbaka för att operatören lättare skall nå allt gods.
 • 4. Mobilt transportband– kan justeras uppåt, bakåt, inåt och utåt för ökad räckvidd och ergonomi.
 • 5. Säker plattform för operatören– kan höjas och sänkas för att ge optimal räckvidd, har säkerhetsräcken som kan monteras bakom operatören, samt har ett inbyggt stabiliseringssystem som underlättar när enheten körs på ramper eller på andra sviktande underlag.

Produktinformation

Containerlossare, produktöversikt och diagram

 • Information
  Tillbehör:Konfigureras för att vara fast eller rörlig
 • Information
  Material:Svängarm i kolfiber eller stål
  Maxlast:40 kg [MCU40] eller 50 kg [MCU50]​
  Lyfthastighet:(0-1 m/s
  Elektriska krav:400V / 50Hz
  Tillval:Snabbkopplingar som gör att du kan byta mellan sugfötter
 • Information
  Bredd på transportbältet:450mm
  Totalbredd på transportbandet:590mm
  Kapacitet:80 kg/m
  Transportbandets hastighet:0.1-0.5 m/s (justerbar)
 • Information
  Batteri:Möjlighet till indirekt laddning
  Körhastighet:0.25m/s
  Kapacitet:270 kg, max 2 personer
  Höjd:160 - 865mm
  Elektriska krav:400V / 50Hz

Fördelarna med Containerlossaren

TAWIs Containerlossare både maximerar effektiviteten och minimerar risker och tidskrävande moment. Vakuumlyften gör att personalen som använder enheten kan lyfta utan ansträngning, med ett jämnt tempo, under längre perioder – eftersom de inte tröttas ut. Att lyften tar bort den fysiska påfrestningen hjälper dessutom till att minimera skaderisker för både personal och produkterna som lyfts och flyttas, något som både sparar enorma summor och förbättrar personalhälsan samt arbetsplatsens säkerhet.

När företag lossar och lastar containrar eller lastbilar manuellt uppstår skaderisker för personalen från repetitiva lyft, ett lägre tempo till följd av utmattning samt behovet av att ha flera personer för att lossa godset i tid. Alla tänkbara problem som kan uppstå kan bli kostsamma. Enligt det amerikanska nationella säkerhetsrådet (NSC) uppgår kostnaden för arbetsskador till 167 miljarder dollar i 2021, vilket innefattar löne- och produktivitetsförluster, medicinska utgifter, administrativa kostnader samt övriga kostnader för arbetsgivaren som inte täcks av försäkringar. Dessutom innebär arbetsskador och utmattning ofta att de drabbade behöver frånvara från arbetet, vilket leder till samma sorts belastning på övrig personal som behöver täcka upp för dessa positioner. Andra anställda kanske varken kan, eller vill, täcka upp för sådana påfrestande, fysiskt utmattande uppgifter. Att vara underbemannad kan även leda till förseningsavgifter, då containrar som är bokade inte kan lossas inom den utlovade tiden.

Containerlossaren har visat på en imponerande avkastning, vilket kan ses i vår fallstudie med Yusen Logistics. Logistikföretaget kunde använda färre personer ur personalen för att lossa en container, på färre mantimmar, än när de lossade containrar med manuella lyft.

När Yusen Logistics använde TAWIs Containerlossare räckte det med endast tre operatörer, och tog 13 mantimmar, till en kostnad av motsvarande 2 800 kr. Den här minskningen av antalet personer och ökningen i tempo, reducerade kostnaden per container med motsvarande 1 500 kr. Sett till deras verksamhet över ett år, tar de emot i snitt två containrar per dag, 10 per vecka eller 520 per år. Med en besparing av 1 500 kr per container innebär detta årliga besparingar på 780 000 kr.


Yusen

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
 • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top