Säkra lyft inom tillverkning av kemikalier och läkemedel

Finns det verkligen något bra sätt att garantera säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för personer som arbetar inom kemikalie- och läkemedelstillverkning?

Hälsa och säkerhet – de viktigaste komponenterna för en hållbar arbetsstyrka inom hantering av läkemedel och kemikalier

Vi brinner för att förbättra medarbetarnas hälsa, oavsett sektor eller bransch. Vi vet att det finns utmaningar som kan övervinnas genom lättillgängliga lösningar. Här följer några av våra insikter om dessa branscher.

Precis som tillverkare inom någon annan bransch kan medarbetarna hos tillverkare av läkemedel och kemikalier ställas inför allvarliga hälso- och säkerhetsproblem. Inte bara relaterat till farliga material eller ämnen. Problemet sträcker sig bortom ingredienserna i sig, eftersom det fortfarande finns anläggningar som förlitar sig på manuell arbetskraft för fyllning, vägning, bearbetning och lyft av ingredienser och kemikalier.

Det finns flera riskområden inom läkemedels- och kemikaliebranscherna, och huvudorsaken till olyckorna beror på mänskliga faktorer, bristfällig utbildning och felaktigt underhåll.

pharmaceutical manufacturing

 • Mänskliga fel
  Större delen av de industriella olyckor som sker varje år sker på grund av en enda orsak: att vi är mänskliga. Olyckor kan lätt ske om man inte använder rätt utrustning eller om arbetare skippar något steg i proceduren.
 • Bristfällig utbildning
  Genvägar och överhoppade steg i säkerhetsproceduren är ofta ett resultat av bristfällig utbildning eller felaktiga processer. Om personalen inte har fått rätt utbildning för att använda särskilda verktyg eller särskild utrustning är det mer troligt att olyckor inträffar.
 • Felaktigt underhåll
  En vanlig anledning till att industriella olyckor inträffar inom läkemedels- och kemikaliesektorerna är felaktigt underhåll av utrustningen. Felfunktion eller underlåtenhet att uppfylla de höga standarderna i produktionslinjen, som är av högsta prioritet, kan ha allvarliga effekter på arbetarnas hälsa och säkerhet.

Säkerhet för personer och produkter

TAWIs lyfthjälpmedel kan fungera som en hörnpelare till ett extremt säkert och precist arbetsflöde. En vakuumlyftare kan med minimala insatser minska risken för arbetsrelaterade skador, produktskador och risk för kontaminering.


Anpassningsbara lösningar för krävande miljöer

TAWI har tillhandahållit säkra och ergonomiska hanteringslösningar till kunder i läkemedels- och kemikaliebranscherna under flera årtionden. Vi anpassar normalt lösningar för varje enskild process, för att se till att kunden får de verktyg som krävs för att optimera sin verksamhet, utan att kompromissa med de strikta säkerhetskraven.

Våra TAWI-specialister är glada över att kunna hjälpa till med en specifik lösning som uppfyller dina behov, vad din miljö än kräver. Kontakta oss, så återkommer din lokala representant direkt!

Relaterat innehåll

Woman manually lifting three boxes in sensitive environment

Riskbedömning & förebyggande av riskabel manuell hantering

Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSDer) som orsakats av manuell hantering är bland de vanligast rapporterade orsakerna till förlorad eller begränsad arbetstid. Genom att göra en riskbedömning på din arbetsplats, kan du vidta aktiva åtgärder för att undvika MSDer. Att använda ergonomiska lyfthjälpmedel som en förebyggande åtgärd kan ofta vara kostnadseffektivt och samtidigt ge ytterligare fördelar.

Läs mer

Biotech employee

Läkemedelstillverkning: de stora utmaningarna och möjliga lösningar

Läkemedelstillverkning är en komplex, och ibland riskabel industri. Produktionsprocessen kräver exakta, säkra och hygieniska lyft för vägnings-, bearbetnings- och paketeringsstegen. Våra skräddarsydda lyftanordningar kan ge ökningar i produktiviteten och stora hälso- och säkerhetsfördelar, som även gynnar rekrytering och personalbehållning.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top