pharmaceutical manufacturing

Säkra lyft inom kemikalie- och läkemedelstillverkning

Hälsa, säkerhet & ergonomi, Kemikalier, Lyftlösningar för ATEX, Lyftlösningar för renrum

Finns det verkligen något bra sätt att garantera säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för personer som arbetar inom kemikalie- och läkemedelstillverkning?

Precis som tillverkare inom någon annan bransch kan medarbetarna hos tillverkare av läkemedel och kemikalier ställas inför allvarliga hälso- och säkerhetsproblem. – Inte bara relaterat till farliga material eller ämnen. Problemet går utöver komponenterna, eftersom det fortfarande finns anläggningar som förlitar sig på manuell arbetskraft för fyllning, vägning, bearbetning eller lyft av ingredienser och kemikalier.

Det finns flera riskområden inom läkemedels- och kemikaliebranscherna, och huvudorsaken till olyckorna beror på mänskliga faktorer, bristfällig utbildning och felaktigt underhåll.

pharmaceutical manufacturing

  • Mänskliga fel
    Större delen av de industriella olyckor som sker varje år sker på grund av en enda orsak: att vi är mänskliga. Olyckor kan lätt ske om man inte använder rätt utrustning eller om arbetare skippar något steg i proceduren.
  • Bristfällig utbildning
    Genvägar och överhoppade steg i säkerhetsproceduren är ofta ett resultat av bristfällig utbildning eller felaktiga processer. Om personalen inte har fått rätt utbildning för att använda särskilda verktyg eller särskild utrustning är det mer troligt att olyckor inträffar.
  • Felaktigt underhåll
    En vanlig anledning till att industriella olyckor inträffar inom läkemedels- och kemikaliesektorerna är felaktigt underhåll av utrustningen. Felfunktion eller underlåtenhet att uppfylla de höga standarderna i produktionslinjen, som är av högsta prioritet, kan ha allvarliga effekter på arbetarnas hälsa och säkerhet.

Hälsa och säkerhet – de viktigaste komponenterna för en hållbar arbetsstyrka inom läkemedels- och kemikaliehantering

Vi brinner för att förbättra medarbetarnas hälsa, oavsett sektor eller bransch. Vi vet att det finns utmaningar som kan övervinnas genom lättillgängliga lösningar. Vi håller ett webinar om ämnet, där vi fokuserar på lösningar som förenklar processerna för läkemedels- och kemikalietillverkning. Klicka här för att registrera dig.

Säkerhet för personer och produkter

TAWI-lösningarna kan fungera som en hörnpelare till en extremt säker och precis processlinje. En vakuumlyftare kan med minimala insatser minska risken för arbetsrelaterade skador, produktskador och risk för kontaminering.

Anpassningsbara lösningar för krävande miljöer

TAWI har tillhandahållit säkra och ergonomiska hanteringslösningar till kunder i läkemedels- och kemikaliebranscherna under flera årtionden. Vi anpassar normalt lösningar för varje enskild process, för att se till att kunden får de verktyg som krävs för att optimera sin verksamhet, utan att kompromissa med de strikta säkerhetskraven.

Våra TAWI-specialister är glada över att kunna hjälpa till med en specifik lösning som uppfyller dina behov, vad din miljö än kräver. Besök vår webbplats www.tawi.com för att ta reda på mer, eller klicka här för att se vårt webinar om utmaningar inom läkemedels- och kemikalieprocesser och hur vi kan lösa dem.

Relaterat innehåll

Man lifting heavy sacks

Från manuell till maskinstödd hantering inom branscherna läkemedel och kemikalier

En ergonomisk materialhantering resulterar inte bara i färre arbetsrelaterade skador och förbättrad medarbetarhälsa och -säkerhet, utan det ökar även den generella produktiviteten och effektiviteten. Säker materialhantering är av största vikt inom läkemedels- och kemikalietillverkning, samt för att riktlinjerna för renrum och ATEX-områden efterlevs.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt:
Kristian Kovacic/Öst: 0707-896290
Markus Carlbom/Väst: 031-7920710
Erik Wingholm/Syd: 0705-957810

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top

At TAWI we use cookies to improve the website. By continuing using the website you approve of our use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close