Factory worker

Säker manuell hantering

Ergonomi, Produktivitet, Säkerhet

Skydda anställda från arbetsskador och bespara verksamheten från onödiga utgifter genom att implementera säker och effektiv utrustning för manuell hantering.

Visste du att någon form av manuell godshantering förekommer på de flesta typer av arbetsplatser och orsakar mer än en tredjedel av alla arbetsskador? Skador orsakade av manuell hantering av gods uppkommer på de flesta typer av arbetsplatser och situationer – allt från mottagande av inkommande gods, fylla på hyllor i butik eller på lager, arbete vid en produktionslinje, eller vid blandning av ingredienser vid livsmedelstillverkning. Skadorna leder ofta till allvarliga konsekvenser för både arbetsgivare och anställd med förlust av både tid och pengar. Plus det fysiska lidandet den skadade personen får utstå.

I många fall är det inte möjligt att undvika manuell hantering av gods. Arbetsgivaren måste därför se över riskerna med manuell hantering och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förebygga och förhindra skador. Rätt utrustning för manuell hantering kan hjälpa till att skapa en säker manuell godshantering på de flesta arbetsplatser och effektivt minska risken för arbetsskador. Implementering av lyftutrustning för manuell hantering är en av flera åtgärder som du som arbetsgivare kan vidta för att förbättra säkerheten för dina medarbetare.

Först bör du se över hela arbetsplatsen där manuell hantering förekommer och om möjligt försöka minska förekomsten av vridrörelser, framåtböjda rörelser och sträckningar. Dessa typer av rörelser tenderar att öka risken för att skador uppstår. Anpassa lagerutrymmen för att minimera behovet att utföra den typen av rörelser och fundera över hur ni kan minimera sträckan som gods behöver bäras. Avlägsna hinder från den väg där gods behöver förflyttas.

Med rätt lyftutrustning som anpassas till din organisation kan de flesta arbetsskador orsakade av manuell hantering undvikas. Säker manuell hantering besparar dina medarbetare från smärta och skador, men hjälper även företaget att undvika onödiga kostnader för sjukfrånvaro, försäkring, och annat som kan undvikas med hjälp av effektiva preventiva åtgärder. En investering i rätt lyftutrustning betalar sig snart genom minskade arbetsskador och sjukfrånvaro. En extra bonus är att medarbetarna inte behöver trötta ut sig utan kan jobba effektivt under hela arbetsdagen.

Läs mer om utrustning för manuell hantering här, eller kontakta TAWI för en konsultation om säker manuell hantering.

Related Content

Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt på 0300 185 00 (8.00-17.00)

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top

At TAWI we use cookies to improve the website. By continuing using the website you approve of our use of cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close