Man lifting heavy sacks

Från manuell till maskinstödd hantering inom branscherna läkemedel och kemikalier

Kemikalier, Lyftlösningar för ATEX, Lyftlösningar för renrum, Tillverkning

En ergonomisk materialhantering resulterar inte bara i färre arbetsrelaterade skador och förbättrad medarbetarhälsa och -säkerhet, utan det ökar även den generella produktiviteten och effektiviteten. Säker materialhantering är av största vikt inom läkemedels- och kemikalietillverkning, samt för att riktlinjerna för renrum och ATEX-områden efterlevs.

Först och främst, varför pratar vi om kemikalier och läkemedel på en och samma gång? Även om tillverkningsmiljöerna för de olika branscherna skiljer sig åt, där läkemedelstillverkning är en extremt ren miljö med höga sanitetskrav medan miljön för hantering av kemikalier ofta är tuff och smutsig, är problemen ofta väldigt lika.

Ett av de vanligaste ergonomiska problemen inom läkemedels- och kemikalietillverkning är manuell hantering av last.

Vanliga manuella hanteringsproblem inom läkemedels- och kemikaliebranscherna inkluderar:

  • Lastning och tömning av påsar
  • Lyftning och transport av tunnor
  • Hantering och transport av containrar och rullar

En man som lyfter tunga säckar

Assisterade lyftanordningar är en viktig lösning för förbättrad ergonomi som minskar eller eliminerar problemen med materialhantering.

Produktiva fördelar med ergonomisk materialhantering

Maskinstöttad hantering resulterar generellt sett i färre arbetsrelaterade skador och bättre medarbetarhälsa. Ytterligare en fördel med bättre ergonomi är en förbättring av arbetsmiljöns design, vilket även kan generera ökad effektivitet och produktivitet.

Huvudsakliga produktiva fördelar med ergonomisk materialhantering:

  • Minskning av antalet olyckor och skador
  • Optimering av tider och metoder
  • Ökad produktivitet 
  • Kvalitetsförbättring (minskat antal fel)
  • Lägre kostnader
  • Fördelar för arbetare inkluderar förbättrad hälsa och livskvalitet
  • Ökad motivation och koncentration

Assisterade lyftanordningar kräver normalt assistans eller hjälp av en arbetare för att ta lasten från ursprungsplatsen till destinationen. Vissa lyftanordningar kan integreras helt i strukturen i arbetsmiljön (t.ex. vakuumlyftar, hissar), medan vissa kan vara portabla eller mobila (t.ex. vagnar, mobila kranar).

 

En man som lyfter en tunna med en lyftanordning

 

Det viktigaste inom läkemedels- och kemikalietillverkning är en säker materialhantering. Laster måste flyttas eller hanteras med försiktighet på ett snabbt sätt. En annan viktig faktor att ha i åtanke är självklart behovet av ATEX-certifierade system i rostfritt stål som uppfyller de sanitära kraven. Vilka lösningar finns det egentligen?

Delta i vårt webinar för att ta reda på mer! Registrera dig här!

Relaterat innehåll

Man lifting heavy sacks

Från manuell till maskinstödd hantering inom branscherna läkemedel och kemikalier

En ergonomisk materialhantering resulterar inte bara i färre arbetsrelaterade skador och förbättrad medarbetarhälsa och -säkerhet, utan det ökar även den generella produktiviteten och effektiviteten. Säker materialhantering är av största vikt inom läkemedels- och kemikalietillverkning, samt för att riktlinjerna för renrum och ATEX-områden efterlevs.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Hör av dig när som helst så hjälper vi dig.
Behöver du svar snabbt, ring oss direkt:
Kristian Kovacic/Öst: 0707-896290
Markus Carlbom/Väst: 031-7920710
Erik Wingholm/Syd: 0705-957810

i
Hör av dig

Specificera vad du vill lyfta med mått och vikt, storlek på arbetsområdet samt lyfthöjd för att få en korrekt offert.

Är du osäker?
Ring oss på 0300 185 00 (8.00-17.00) för rådgivning

Kontakta oss

Go to the top