vacuum lifter lifting food products in food processing

Livsmedelsbearbetning

TAWIs rostfria vakuumlyftar håller högsta kliniska standard och är noggrant utformade för att möta de krav som ställs i miljöer där renlighet och produktintegritet står i fokus. Våra rostfria lyftar står enkelt emot den aggressiva rengöringsprocess som krävs i livsmedelshantering och produktion och är optimala för användning i renrumsmiljö.

Man lyfter block av kött med en rostfri vakuumlyft i fabrik

Flexibel och lönsam livsmedelsbearbetning

De råvaror som används i livsmedelstillverkning kommer i många typer av förpackningar, allt från kartonger och lådor till säckar, tunnor med mera. Att hantera dessa varierande typer av förpackningar på ett säkert och hygieniskt sätt är en konstant utmaning. TAWIs rostfria lyftar antar den utmaningen och låter dig lyfta alla typer av material och dimensioner både säkert och hygieniskt. Våra vakuumlyftsystem kan hantera säckar av plast, papper och jute, kartonger, fat, tunnor och backar av alla slag.

Kontakta oss

Att lyfta med vakuum eliminerar risken för olyckor och arbetsskador orsakade av repetitiva lyft och skapar en säkrare, mer effektiv arbetsmiljö. Vakuumlyften gör dessutom att operatören oavsett hur stor eller stark hen är, kan ha total kontroll vid lyft av även de tyngsta och mest otympliga laster, vilket gör det lättare att uppnå mångfald på arbetsplatsen. Den ökade produktivitet och effektivitet som våra vakuumsystem ger, tillsammans med minskade arbetsskador och driftstopp, gör att våra lyftar betalar sig själva på nolltid.

Produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin har ofta områden med låg takhöjd eller andra strukturella utmaningar. Processflödet är dessutom ofta ”uppifrån och ner”, vilket innebär att ett lyftsystem behöver installeras på så litenn yta som möjligt och så nära taket som möjligt.

lifting meat in food manufacturing process

System skapade för dig

Med TAWIs vakuumsystem och vår kompakta och flexibla design kan du enkelt anpassa systemet så att det fungerar optimalt i din verksamhet. Med våra vakuumlyftar och lyftvagnar hanteras livsmedel eller säckar med råmaterial eller ingredienser med högsta nivå av hygien och säkerhet, samtidigt som processen effektiviseras och produktiviteten ökar. Vår utrustning är inte bara hygienisk, den är även enkel att rengöra och underhålla, vilket möjliggör hygienisk hantering och effektiva processer.

Se våra produkter för livsmedelsbearbetning
Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top