warehouse health and safety: Person in a warehouse palletizing a canister with the use of a TAWI vacuum lifter

Forbedre lagerhelse og sikkerhet med TAWI vakuumløftere

Økt lagerhelse, sikkerhet og tidseffektivitet hos LOGOSYS Logistik
warehouse health and safety: Person in a warehouse palletizing a canister with the use of a TAWI vacuum lifter
Denne løsningen bidro ikke bare til å forbedre arbeidssikkerheten, men økte også produktiviteten i plukkeprosessen vår

Manuel Piechotta

Assisterende leder

Økt lagerhelse, sikkerhet og tidseffektivitet hos LOGOSYS Logistik
I den hektiske logistikkverdenen søker ledere kontinuerlig etter innovative løsninger for å øke effektiviteten og sikkerheten i deres operasjoner. LOGOSYS Logistik GmbH, en leder innen logistikk, har tatt et betydelig skritt fremover ved å integrere TAWI vakuumløftere i arbeidsflyten deres . Med over 75 års erfaring har LOGOSYS Logistik spesialisert seg på farmasøytisk og kjemisk logistikk. Tjenestene deres inkluderer lagring, ordreplukking, transport og forsendelse, og produksjonslogistikk. Med 225 ansatte streber LOGOSYS etter kontinuerlig forbedring for å optimalisere effektivitet og ytelse i kundenes interesse.

Utfordring: heve varehusets helse og sikkerhet – OG øke effektiviteten

Den daglige utførelsen uten teknisk assistanse førte til store fysiske belastninger for arbeiderne ved LOGOSYS, samtidig som det økte risikoen for skader og nedetid. Den tradisjonelle manuelle håndteringen av tung last økte risikoen for arbeidsulykker og bremset ordrebehandlingen, noe som påvirket den totale produktiviteten. Et behov for et mer støttende og moderne arbeidsmiljø var tydelig.

Hovedutfordringer:

  • Fysisk belastning på ansatte
  • Bekymringer om lagersikkerhet
  • Effektive flaskehalser
  • Medarbeidertilfredshet

Løsning: brukervennlige vakuumløftere for å forbedre varehusets helse og sikkerhet

«Det var viktig for oss å avlaste våre ansatte på lageret. Med TAWIs vakuumløftere var vi i stand til å møte utfordringene med manuell håndtering ved å garantere våre ansatte en skånsom og sikker løfteprosess.", says Manuel Piechotta at LOGOSYS Logistik GmbH.
Vakuumløfterne brukes daglig til ordreplukking på to steder på lageret. Ved å bytte ut løfteverktøyene kan de ansatte enkelt flytte dunker, poser og esker opp til 50 kg. Vanligvis håndteres syv paller stablet med forskjellige varer med vakuumløfterne per dag, omtrent 218 paller i måneden.

Resultatet  – økt lagersikkerhet, medarbeidertilfredshet og produktivitet

Ved introduksjonen av TAWI vakuumløftere hos LOGOSYS Logistik GmbH, ble det observert en rask og betydelig lettelse i fysisk belastning blant de ansatte.
Manuel Piechotta forklarer: "Arbeidet i plukkeområdet har blitt forbedret slik at vi har færre klager og fravær på grunn av fysisk belastning. Disse positive endringene har ikke bare bidratt til et forbedret arbeidsmiljø, men også til en vedvarende økning i medarbeidertilfredshet." "Denne løsningen bidro ikke bare til å forbedre arbeidssikkerheten, men økte også produktiviteten i plukkeprosessen vår", fortsetter Manuel Piechotta. "Dette var selvfølgelig også en avgjørende faktor for investeringen".
Close up of a person using a vacuum lifter to lift canisters

Erfarte fordeler:

Ergonomiske løft: Reduserer fysisk belastning ved å muliggjøre ergonomisk håndtering av last, beskytte ansattes rygg og ledd. Forbedret sikkerhet: Redusere risiko forbundet med å løfte tunge gjenstander manuelt. Tidseffektivitet: Fremskynde ordrebehandlingen, noe som fører til økt produktivitet. Økt arbeidsmoral: Modernisere arbeidsmiljøet og øke medarbeidertilfredsheten. Umiddelbar lettelse: Ansatte opplevde betydelig lettelse i fysisk belastning. Reduserte klager og fravær: En merkbar nedgang i klager knyttet til fysisk belastning og en reduksjon i fravær. Positiv feedback fra ansattek: Ansatte har omfavnet det nye utstyret og setter pris på de forbedrede arbeidsforholdene.

Et partnerskap for sunn og sikker lagerdrift

LOGOSYS Logistik GmbHs samarbeid med TAWI har lindret fysisk belastning blant ansatte og fremmet et sikrere, mer effektivt og medarbeidervennlig arbeidsmiljø. Deres erfaring illustrerer hvordan integrering av smarte løfteløsninger kan ha en dyp innvirkning på logistikkoperasjoner - øke lagerhelsen og sikkerheten samtidig som produktiviteten øker.    
Trenger du mer informasjon? Kontakt oss her

Ta kontakt med oss når som helst, så hjelper vi deg gjerne.
Trenger du et presserende svar, kan du ringe oss direkte på +47 921 19 980 (8am-5pm GMT +1)

i
Kontakt

Vennligst spesifiser hva du vil løfte med mål og vekt, størrelse på arbeidsområdet og løftehøyde for å få et så nøyaktig tilbud som mulig.

Er du usikker?
Ring oss på +47 921 19 980 (08.00-17.00 GMT+1) for råd

Ta kontakt

Gå til toppen