Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter

Forbedring af produktionseffektiviteten med TAWI vakuumløftere

Continental Tires har implementeret vakuumløfteteknologi, skræddersyet til de unikke udfordringer ved håndtering af dæk og hjul

Male worker lifts car wheels with TAWI vacuum lifter
Vores hverdag er blevet meget anderledes i forhold til, hvordan den var før. Vi plejede at løfte manuelt og blev altid meget trætte i løbet af dagen, da vi løftede så mange kilo. Nu behøver vi ikke løfte manuelt mere. Det er virkelig fantastisk!

Roger Tangen

Produktionsmedarbejder

Øget produktionseffektivitet og medarbejdertilfredshed hos Continental Tyres

I den dynamiske logistik af bildele står produktionsledere over for mange udfordringer; lige fra at sikre medarbejdernes sikkerhed til at optimere effektiviteten. Continental Tires i Norge, under ledelse af Trygve Gjessing, er et eksempel på en fremsynet tilgang til at overvinde disse forhindringer gennem brugen af TAWI vakuumløftere.

Baggrund: Continental Tires Norway driver et centrallager, der også omfatter monteringsvirksomhed af hjul til nye køretøjer i Norge. Med en årlig produktion på mellem 100.000 og 200.000 hjul og op til 1.000 hjul på spidsbelastningsdage er efterspørgslen på medarbejdere betydelig. Skiftet til elektriske køretøjer har betydet, at hjulenes størrelser og dermed deres vægt er steget, så et gennemsnitligt hjul nu vejer 28 kg – langt over de anbefalede individuelle og daglige løftegrænser.

Udfordringer med hensyn til produktionseffektivitet:

 • Øget fysisk belastning: De større og tungere hjul til elbiler udgjorde en betydelig fysisk belastning for medarbejderne, hvilket førte til potentielle skader og højere fravær.
 • Ergonomiske og sikkerhedsmæssige bekymringer: Manuel håndtering af disse tunge komponenter overskred de anbefalede grænser, der er fastsat i sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen. Dette nødvendiggjorde en revurdering af løftepraksis.
 • Flaskehalse: Traditionelle løftemetoder var ikke holdbare i forhold til hjulenes volumen og vægt, som skulle håndteres, hvilket påvirkede den samlede produktionseffektivitet.

Løsning til øget produktionseffektivitet – TAWI vakuumløftere:

Produktionsmedarbejder løfter hjul med TAWI vakuumløfter

Efter at have indset disse udfordringer udforskede Continental Tires forskellige løfteløsninger og integrerede i sidste ende TAWI vakuumløftere i deres drift. Et skræddersyet vakuumværktøj blev udviklet for at sikre, at medarbejderne kunne håndtere hjulene på en effektiv og ergonomisk måde. Denne teknologi muliggjorde en drastisk reduktion i kravene til fysiske løft. Materialehåndteringen gik fra ca. 900 kg pr. hjulsæt til mindre end 30 kg i samlet procesløftevægt.

”Vi har medarbejdere, der har arbejdet med montage i flere årtier, og det er tydeligt, at den slags langsigtet arbejde er fysisk krævende. Vores mål er at forbedre arbejdsmiljøet væsentligt og skabe en mere effektiv produktionsproces,” siger Trygve Gjessing,Head of Nordic Supply chain design and complete wheels, Subregion Nordics.

Man star på Continental varelager

Vigtigste effektivitetsfordele:

  • Drastisk reduktion i fysisk belastning: Indførelsen af vakuumløftere har lettet de fysiske krav til medarbejderne betydeligt. Arbejdspladsen er blevet sikrere og mere inkluderende.
  • Forbedret sikkerhed og ergonomi: Ved at minimere manuelle løft er risikoen for skader og overholdelse af sikkerhedsforskrifter forbedret. Dette bidrager til et sundere arbejdsmiljø.
  • Bredere rekruttering af arbejdskraft: Afhængigheden af fysisk styrke er blevet reduceret. Det giver mulighed for en mere forskelligartet arbejdsstyrke og potentielt mindre fravær på grund af skader
  • Langsigtet medarbejdertrivsel: Da nogle medarbejdere har årtier på bagen, er fokus skiftet mod at forbedre deres sundhed og tid i arbejdsstyrken.

Resultater – forbedret produktionseffektivitet og medarbejdertilfredshed

Flytningen til et nyt lager i 2010 gav mulighed for at nytænke løfte- og håndteringsprocesser. Inspireret af TAWI’s løsninger, der ses i andre brancher, indførte Continental Tires vakuumløfteteknologi, der er skræddersyet til de unikke udfordringer ved håndtering af dæk og hjul.

Denne tilpasning har ikke kun ændret deres operationelle kapacitet, men er også blevet mødt med overvældende positiv feedback fra medarbejderne. Produktionsmedarbejder Roger Tangen fremhæver den store forskel i det daglige arbejdsliv og elimineringen af tunge manuelle løft.

”Vi har fået noget godt løfteudstyr, rigtig godt. Vores hverdag er blevet meget anderledes i forhold til, hvordan den var før. Vi plejede at løfte manuelt og blev altid meget trætte i løbet af dagen, da vi løftede så mange kilo. Nu behøver vi ikke længere løfte manuelt! Det er virkelig fantastisk”, siger Roger Tangen, produktionsmedarbejder hos Continental Tires, Norge.

En sikrere, mere inkluderende og effektiv arbejdsplads med TAWI vakuumløftere

For produktionsledere, der navigerer i kompleks moderne produktion og logistik, tjener sagen om Continental Tires i Norge som et eksempel på, hvordan innovative løfteløsninger kan løse ergonomiske, sikkerheds- og effektivitetsmæssige udfordringer.

Ved at indføre TAWI vakuumløftere løftere, har Continental ikke kun forbedret sin driftskapacitet. Virksomheden har også taget betydelige skridt i retning af at skabe en sikrere, mere inkluderende og effektiv arbejdsplads.

Har du brug for mere info? Kontakt os her

Kontakt os når som helst. Vi er klar til at hjælpe dig.
Har du brug for svar med det samme, så ring til os på tlf. 86172266

i

Angiv hvad du vil løfte med mål og vægt, arbejdsområde og løftehøjde for at få så præcis et tilbud som muligt.

Are you unsure?
Call us at 86 17 22 66 for advice

Kontakt os nu

Go to the top